Datum: 26-01-2022 - 19:25

 

25
me
'15

Stichting Platform Initiatief Noordwijk opgericht.

Stichting Platform Initiatief Noordwijk opgericht.

 

Op 22 mei 2015 is de Stichting Platform Initiatief Noordwijk opgericht.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: Hans Stol (voorzitter), Anja Taverne-v.d. Meij (secretaris) en Andries de Boer (penningmeester).

De Stichting heeft tot doel: Het oproepen van burgers om hun mening te geven over onderwerpen die via een burgerinitiatief en/of referendum en/of anderszins op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst en/of op een andere manier onder de aandacht van het bestuur van Noordwijk en/of de omgeving ervan worden gebracht, teneinde de politiek en het openbaar bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te voeren en dit beleid effectief en efficiënt te realiseren. De drijfveer voor het handelen van het Platform Initiatief Noordwijk is een bijdrage te leveren aan een gemeentebestuur dat:

  1. heldere en meetbare plannen maakt die openbaar zijn en toetsbaar voor de burger;
  2. zich houdt aan afspraken die met burgers en/of ondernemers zijn gemaakt;
  3. gemaakte plannen op een effectieve en efficiënte wijze uitvoert;
  4. verifieerbare verantwoording aflegt over het bereiken van de doelstellingen.

 

Het Platform Initiatief Noordwijk heeft tot dusver drie burgerinitiatieven gelanceerd: (1) voortvarende aanpak Hotels van Oranje, (2) stop met geldverslindende omgevingsvisie en (3) politici moeten zich aan afspraken houden. De Stichting zal de activiteiten van het platform voortzetten.

Burgers en ondernemers, die zich herkennen in de doelen van de stichting, kunnen met het bestuur contact opnemen over onderwerpen voor burgerinitiatieven en de mogelijkheden om de stichting financieel te ondersteunen.

 

Website: www.pin-noordwijk.nl/wp

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.