Datum: 26-01-2022 - 17:57

 

17
jan
'15

Burgerinitiatief Hotels van Oranje wordt opnieuw bekeken

Tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaar en klaagschriften van de Gemeente Noordwijk op 14 januari 2015 werd het bezwaarschrift bespoken dat de initiatiefnemers (en leden van later opgerichte Platform Initiatief Noordwijk) indienden tegen het besluit van de Gemeenteraad om het Burgerinitiatief "Plannen Hotels van Oranje" in gewijzigde vorm aan te nemen.

 

De kern van het bezwaarschrift van de indieners van het burgerinitiatief is, dat de gemeenteraad ten onrechte een amendement heeft aangebracht op het burgerinitiatief,  door dit amendement het doel van het burgerinitiatief volledig teniet is gedaan en door de motivering bij het amendement de indruk wordt gewekt dat het burgerinitiatief wordt omarmd en er slechts om procedurele redenen een amendement op wordt aangebracht, waardoor de belangen van de initiatiefnemers zijn geschaad.

In zijn verweer stelt de Gemeenteraad onder meer dat "de gemeenteraad c.q. de gemeenteraadsleden (bij nader inzien) niet de bevoegdheid had(den) om op het burgerinitiatief een amendement in te dienen". De Gemeenteraad adviseert de Commissie "primair het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en subsidiair om het bezwaar gegrond te verklaren en alsnog te weigeren het in het burgerinitiatief gevraagde besluit te nemen".

De heer Stol stelde in zijn repliek dat hij namens de initiatiefnemers verheugd is dat de gemeenteraad erkent dat hij niet gerechtigd is een amendement in te dienen op een burgerinitiatief. Hij stelt ook dat de gemeenteraad de bedoeling van het burgerinitiatief juridisch probeert onderuit te halen terwijl de boodschap van de burgers die het burgerinitiatief ondertekenden duidelijk is: een voortvarende aanpak van de gemeenteraad in deze uiteindelijk eindigend bij het vaststellen van een bestemmingsplan waarin de plannen van Hotels van Oranje, waar een brede consensus over is, passen. Het burgerinitiatief heeft tot doel gehad de gemeenteraad te overtuigen van de inspanningsverplichting die hij heeft in dit dossier. Stol concludeert dat het voor de hand ligt dat de gemeenteraad het burgerinitiatief opnieuw in haar oorspronkelijke vorm dient te agenderen.

 

(wordt vervolgd)

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.