Datum: 26-02-2020 - 20:15
10
me
'14
Europese ruimtevaart goed voor de regionale economie
Geschreven door Holland Rijnland

Europese ruimtevaart goed voor de regionale economie

Europese ruimtevaart goed voor de regionale economie

 

“Nederland wil een serieuze rol blijven spelen in de Europese ruimtevaart. Grote Europese projecten zoals Galileo, de Europese tegenhanger van GPS en de Copernicus Satellieten voor aardobservatie, bieden de komende jaren tal van mogelijkheden voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Bedrijvigheid die juist hier van de grond kan komen door het voortzetten van de goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.”

Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken bij zijn bezoek aan het Space Business Innovation Centre (SBIC) op woensdag 7 mei jl.

 

Woensdagmorgen.nl

Minister Kamp was hoofdspreker tijdens een speciale editie van woensdagmorgen.nl. Een initiatief van SBIC om maandelijks met ondernemers kansen te verkennen die technieken uit de ruimtevaart biedt. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van GPS-technologie door akkerbouwers. Hiermee weten zij heel precies welk stuk grond extra bemesting en water nodig heeft. Door een accurate weersvoorspelling weet hij wanneer hij dat het beste kan doen. Deze technologieën zijn mogelijk door de ruimtevaartindustrie. Daarnaast zijn er nog vele andere voorbeelden van toepassingen die mogelijk zijn door de ruimtevaart, zoals elektriciteit door zonnepanelen en satellietcommunicatie voor televisie en telefonie. Anders dan bij eerdere edities van woensdagmorgen.nl, stond dit keer niet een innovatie of bedrijf centraal maar de problemen waar ondernemers tegenaan lopen en de rol die de overheid hierin kan spelen. In gesprek met de minister stelden ondernemers problemen aan de kaak waar ze in hun bedrijfsvoering tegenaan lopen, zoals het vinden van financiering. Minister Kamp zegde de ondernemers toe zich in te zetten om met hen te kijken hoe kansen beter benut kunnen worden en belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Belang van Ruimtevaart voor Nederland en de regio

Minister Kamp benadrukte in zijn speech het belang van de aanwezigheid van ESA ESTEC in Noordwijk, met circa 2500 werknemers. Dit is het technologische hart van de Europese ruimtevaart. De minister wil zich inzetten om het optimale klimaat te creëren waarin ondernemers innovaties uit de ruimtevaart kunnen toepassen in andere sectoren.

Space Business Incubation Centre (SBIC)

SBIC ondersteunt innovatie starters en andere ondernemers hun bedrijven uit te bouwen. Door allerlei vormen van business support en netwerkevents. In SBIC is ook ESA BIC gevestigd. Het programma van ESA om nieuwe technieken uit de Space sector toe te passen in andere sectoren.

Holland Space Cluster

Het Holland Space Cluster is een initiatief van bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale of regionale overheden om de samenwerking in de ruimtevaartsector te versterken.

 

Meer informatie:

http://www.sbic-noordwijk.nl/

www.hollandspacecluster.nl