Datum: 23-09-2020 - 01:44
15
Sep
'20

College Noordwijk neemt kennis standpunt Provinciale Staten over Achterweg.

Het college van de gemeente Noordwijk heeft kennisgenomen van het standpunt van de commissieleden van Provinciale Staten over bouwen aan de Achterweg. De Commissie Ruimte, Wonen en Economie besprak de bouwplannen voor de Achterweg op 9 september 2020. Er bleek onvoldoende draagvlak in de Commissie te zijn voor bouwen op de locatie Achterweg...

10
Sep
'20

Gemeente Noordwijk staat positief tegenover bouw woningen op plek kantoorpand NWS.

De Noordwijkse Woning Stichting (NWS) heeft een principeverzoek ingediend om het kantoorpand van NWS aan de Van Panhuysstraat 16 te transformeren naar woningen, of om het pand te slopen en er woningen te realiseren...

12
May
'20

Drastische daling aantal nieuwbouw woningen ondanks de grote, stijgende vraag naar woningen ( met reactie wethouders nav uitzending De Monitor)

Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van PUUR blijkt dat het aantal woningen in de nieuwe gemeente Noordwijk in 2019 is afgenomen met 10% ten opzichten van 2018 en als de ingezette lijn voor 2020 wordt voortgezet het aantal nieuwbouw woningen zakt met 50%...

24
Feb
'18

Schriftelijke vragen ex artikel 38 – Gaswinning in Noordwijk

Schriftelijke vragen ex artikel 38 – Gaswinning in Noordwijk

12
Sep
'17

NWS koopt grond locatie Northgo

De Noordwijkse Woningstichting wordt eigenaar van de locatie Northgo aan de Duinwetering. Het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk is akkoord met het bod van de corporatie. De NWS wil op deze plek 63 sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om een mix van appartementen, eengezinswoningen, studio’s en een combinatie van beneden- en bovenwoningen.

23
Jun
'17

NWS zet in op sociaal huurbeleid

Een ambitieus programma voor betaalbare nieuwbouw, gelijke slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden en gematigde huurverhogingen. Dat zijn de contouren van het huurbeleid dat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) in overleg met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft gemaakt.

05
Jun
'17

Hans Bakker heist vlag op de Losplaatsweg

Afgelopen vrijdagmiddag werd de vlag gehesen omdat de hoogste top werd bereikt bij het bouwen aan de Losplaatsweg.

06
Mar
'17

Zorgeloos Ontruimen schenkt elk kwartaal 150 euro aan lokaal doel

Zorgeloos Ontruimen bestaat in maart 1 jaar en richt zich op drie activiteiten: ontruimen, seniorenverhuizing en kringloop.

19
Feb
'17

"Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen"

"Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen"

05
Dec
'15

Bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria onherroepelijk

Noordwijk, 4 december 2015 – Na het vaststellen van de exploitatiebijeenkomst in september jl. is op woensdag 25 november het bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria onherroepelijk vastgesteld.