Datum: 25-09-2021 - 05:39
02
Sep
'21

Lijst Salman Noordwijk krijgt antwoord op de vragen over de nieuwbouwappartementen Van de Mortelstraat.

De fractie Lijst Salman heeft vragen gesteld met betrekking tot de voortgang van het bouwproject voor de nieuwbouwappartementen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. De fractie van het CDA had ook eerder vragen gesteld over de voortgang en in die beantwoording wordt aangegeven dat er geen vertraging plaats vindt in de doorlooptijd, maar dat het project, omdat het m.n. ook een kwetsbare doelgroep betreft, meer tijd in beslag neemt m.b.t. constructieve en brandveiligheidsaspecten…..

19
Aug
'21

College beantwoordt vragen van CDA over vernieuwde rotondes.

In juli heeft het CDA vragen gesteld aan het college over de vernieuwde rotondes in de kern van Noordwijk. Het college heeft deze vragen beantwoordt. Over het algemeen vinden de inwoners van Noordwijk het prima dat fietsers nu voorrang hebben op auto’s. Het CDA vindt echter dat er wel een eenduidig beleid moet komen in de gemeente. Fietsers zouden dus op alle rotondes binnen de gemeente voorrang moeten hebben op auto’s….

30
Jul
'21

Vragen over het vaccineren van flexwerkers, Flexible Human Services geeft uitleg.

Hoe is de voorlichting voor de flexwerkers eigenlijk geregeld? Flexible Human Services steekt veel tijd in de voorlichting aan uitzendkrachten over Covid-19. Informatie met betrekking tot de geldende coronaregels, gezondheid in coronatijd en vaccinatie. Hiervoor is onder andere een speciale pagina ingericht op de FHS website met veel informatie en links naar de Rijksoverheid…

24
Jul
'21

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan B & W over document ‘ondermijning van de democratie’.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het document ‘ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Daarbij wordt aandacht voor het volgende gevraagd….

12
Jul
'21

College beantwoordt vragen PvdA: Geen aanvraag voor Wellnessresort en geen hotel op de Langevelderslag.

Fractie PvdA: In het Kustpact hebben ondertekenaars van het Kustpact met elkaar afgesproken, dat men bij initiatieven en ontwikkelingen, vroegtijdig het overleg aangaat met alle relevante partners. Nu is ons ter ore gekomen dat de gemeente Noordwijk in gesprek is getreden met een ondernemer, die reeds meerdere Wellnessresorts/hotels exploiteert, omtrent een ontwikkeling in de duinen bij de Langevelderslag...

10
Jun
'21

Beantwoordde vragen van college over situatie Raadhuisstraat is niet voldoende voor raadslid Smeltink (Lijst Salman) (filmpje)

Drie dagen geleden heeft het college de vragen beantwoord die raadslid Kim Smeltink (Lijst Salman) had gesteld naar aanleiding van de verkeerssituatie op en rond het Raadhuisplein. De redactie van BlikOp Noordwijk heeft om een reactie gevraagd bij Kim Smeltink en zij wilde graag een toelichting geven....

08
Jun
'21

College geeft antwoord op vragen Lijst Salman over verkeerssituatie Raadhuisstraat.

Naar aanleiding van een 1 april grap (lees hier het betreffende artikel) heeft Lijst Salman vragen gesteld over de verkeerssituatie op en rond de Raadhuisstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft antwoord gegeven op de gestelde vragen....

01
Jun
'21

DOEN! stelt vragen over aankoop Admiraal De Wit.

Ondanks dat betreffende punt met meerderheid is aangenomen in de raadsvergadering van 18 mei j.l. wil Doen!, conform artikel 39, vragen stellen aan het college over de aankoop van de percelen van Admiraal De Wit (en Verloop) aan de Schoolstraat in Noordwijk. Doen! vindt dat het proces voorafgaand....

25
May
'21

Puur stelt vragen aan college inzake ‘heffing gemeente- en waterschapsbelasting in relatie tot aankoop politiebureau’.

In de raadsvergadering van 13 april jl. is een meerderheid van de raad akkoord gegaan met de verwerving van het politiebureau aan de Duinwetering 101. De raad heeft voor de aankoop een krediet van  €1.186.000,-- beschikbaar gesteld....

25
May
'21

PvdA stelt vragen aan college inzake ‘De verdwenen kleuren in de kaart’. (Plannen Jan Kroonsplein).

Tijdens de raadsvergadering d.d. 18 mei 2021 heeft onze fractie een vraag gesteld die werd afgedaan als technisch en daardoor ook niet beantwoord is. Nu is de materie ook best wat complex en komt een en ander schriftelijk waarschijnlijk ook beter tot zijn recht....

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.