Datum: 22-01-2020 - 18:52
22
Jan
'20

Toelichting en beantwoording vragen betreffende gekraakt Hotel Sonnevanck.

Op 31 december 2019 ontvingen wij van de CDA Noordwijk fractie de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van het door krakers in gebruik nemen van het voormalige hotel Sonnevanck, Koningin Astrid Boulevard 50 te Noordwijk. Omdat de verwikkelingen rondom dit pand bij voortduring vragen oproepen,...

10
Jan
'20

College beantwoord vraag van fractie Doen! over uitbreiding en beleid laadpalen gemeente Noordwijk.

In de raadsvergadering van 5 november jl. is door fractie Doen!, naar aanleiding van het mogelijk prioriteren van de uitbreiding van het aantal laadpalen in de gemeente, gevraagd naar het huidige beleid op dit punt. De portefeuillehouder, de heer J.P. van den Berg, heeft tijdens deze vergadering toegezegd dat het college deze vraag schriftelijk zal beantwoorden. Met deze brief wordt de gestelde vraag beantwoord...

17
Sep
'19

College beantwoord vragen van CDA Noordwijk inzake het stikstofvonnis en de nieuwbouw van SJC.

Op 28 augustus jl. heeft de fractie CDA Noordwijk vragen gesteld over de effecten van het stikstofvonnis van de Raad van State op de nieuwbouw van SJC. De inleidende tekst en de gestelde vragen - en de antwoorden daarop - luiden als volgt:...

04
Apr
'18

Schriftelijke vragen ex artikel 38 betreft Payroll in de gemeenteorganisatie.

Schriftelijke vragen ex artikel 38 betreft Payroll in de gemeenteorganisatie.

02
Apr
'18

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake stemgerechtigde expats

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake stemgerechtigde expats

12
Dec
'17

College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over beleid t.a.v. parkeren en stallen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het beleid dat gaat over het parkeren van voertuigen.

03
Oct
'17

Schriftelijke vraag conform artikel 38 Reglement van Orde

Inzake: herindelingsbijdrage Rijk en herindelingskosten ten laste van de Algemene Reserve

30
May
'17

D66:Schriftelijke vragen ex artikel 38

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde inzake de lokale toepassing van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking.

04
Apr
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde inzake Operatie Steenbreek.

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde inzake Operatie Steenbreek.

02
Apr
'17

Schriftelijke vraag ex artikel 38 Reglement van Orde inzake (niet) verwerving pand Nicolaas Barnhoornweg

Betreft: schriftelijke vraag ex artikel 38 Reglement van Orde inzake (niet) verwerving pand Nicolaas Barnhoornweg