Datum: 15-08-2020 - 04:43
14
Jul
'20

Burgemeester informeert organisatie van geplande evenementen hoe de draad weer op te pakken.

Corona legde een bruisende evenementensector lam. Nu is er weer ruimte. Burgemeester Wendy Verkleij heeft de evenementenorganisatoren geïnformeerd hoe ze de draad weer kunnen oppakken. De versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk om vanaf 1 juli 2020 een evenementenvergunning aan te vragen voor alle al geplande evenementen. Dat wil zeggen dat alle evenementen...

22
Apr
'20

Mogelijk alternatief voor de Strandrups, college is welwillend om vergunning te verlenen voor trekker met aanhangwagen.

Zoals eerder al geplaatst op Blik Op Noordwijk heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van CDA lid Postma over de toekomst van de Strandrups (klik hier voor het artikel op BON). Helaas was deze uitkomst niet gunstig voor Stichting Outdoor4Disabled die de Strandrups beheert. Burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk heeft middels een brief aan Stichting Outdoor4Disabled laten weten het zeer te betreuren dat het doek hiermee definitief is komen te vallen voor de toekomst van de Strandrups...

26
Feb
'20

Noordwijk verleent ontheffing aan drie Formule 1 teams voor het rijden over het strand.

Brief 25-2-2020 van het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad met als onderwerp: ontheffing vervoer over strand ivm Dutch Grand Prix. Brief: Naar aanleiding van de Dutch Grand Prix in Zandvoort en de daaraan gekoppelde ontheffing APV voor het vervoer van drie GP teams over strand...

18
Feb
'20

PvdA krijgt antwoord op aanvullende vragen en Wethouder ter Hark geeft toelichting bij EenVandaag (vergunning strand Grand Prix)

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben zij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand...

18
Feb
'20

Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen is geen advies gevraagd omtrent vergunning vervoer Formule 1 teams via het strand.

De adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen is door de gemeente ingesteld om advies uit te brengen in kwesties die de belangen van natuur en milieu raken, en in kwesties waarin natuur- en milieuaspecten meegewogen dienen te worden. Recent hebben zij uit de media moeten vernemen dat het college van B&W voornemens is in te stemmen met een aanvraag van drie Formule 1 teams om zich naar de race in Zandvoort te verplaatsen over het strand...

13
Feb
'20

PvdA stelt aanvullende vragen over vervoer over het strand Grand Prix Zandvoort

Op 10 januari heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de afspraken die het college maakt met o.a. de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort. Op 11 februari hebben wij van het college antwoorden daarop ontvangen. Met name de beantwoording van vraag 1, over personenvervoer over het strand, vonden wij nogal vaag. Het nieuwsbericht...

11
Feb
'20

Nieuws vanuit de gemeente Noordwijk: De Kortste route – De Veiligste, pendelen via het strand naar Grand Prix Zandvoort.

Begin mei 2020 vindt in Zandvoort de Dutch Grand Prix plaats. In Noordwijk strijken 3 F1 teams en hun gevolg neer. Hun verzoek: is het mogelijk om over het strand te pendelen tussen Noordwijk en Zandvoort? De ontheffing van de Algemeen Plaatselijke Verordening ligt in het verschiet...

24
Oct
'19

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek tekent ernstig bezwaar aan tegen vergunning Zonnepark Leeuwenhorsterhoek.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek en het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek tekent ernstig bezwaar aan inzake recente besluitvorming in de gemeente Noordwijk over Zonnepark Leeuwenhorsterhoek...

16
Jul
'17

Is uw parkeervergunning nog geldig?

Heel veel Noordwijkers en bedrijven hebben een parkeervergunning. In april 2017 heeft de gemeente u geattendeerd op de geldigheidsduur van deze vergunning. Inmiddels zijn er veel vergunningen verlengd. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.