Datum: 15-08-2020 - 03:25
15
Jul
'20

Schriftelijke vragen PvdA inzake Individuele Inkomenstoeslag.

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld inzake de voornemens van het college om de inspanningspremie (IP) en het persoonsondersteunend budget (POB) te vervangen door de individuele inkomenstoeslag (IIT). Zoals we al hebben aangegeven tijdens het RTG zijn we bang dat daarmee een deel van de groep die voorheen wel recht had op een toeslag...

08
Jul
'20

PvdA stelt schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zones bij molens in de gemeente Noordwijk.

Op 6 juli ontving de raad bericht dat het college heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van de Rijnlandse Molenstichting om rondom molens een vuurwerkvrije zone in te stellen. (Klik hier voor de brief van het college) Het college stelt dat onze gemeente slechts één poldermolen binnen haar grenzen heeft. Namelijk de Hoogewegse Molen, die volgens het college door zijn locatie niet kwetsbaar is voor vuurwerk. Maar dan vergeet...

09
Jun
'20

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen met betrekking tot bouw 5 recreatiewoningen.

Op 4 mei 2020 ontving B&W van de fractie van de PvdA schriftelijke vragen met betrekking tot de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg 12 te Noordwijk. Tijdens de besluitvormende raad van 16 juli 2019 is met een aangenomen raadsbesluit een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Deze recreatiewoningen...

18
May
'20

Schriftelijke vragen fractie PvdA aan college inzake opschorten 'Doe Mee' regelingen.

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W met als onderwerp: Opschorten Doe Mee regelingen. Aanleiding is dat op de gemeentelijke website en in de impact analyse kennis is genomen van het opschorten van betalingen en behandeling van aanvragen voor de Doe Mee regelingen. In de impactanalyse Coronacrisis wordt de ene na de andere doelgroep benoemd die kan rekenen op steun van de overheid,...

08
May
'20

Beantwoording schriftelijke vragen CDA betreffende coronavirus en kwetsbare jongeren.

Een paar weken geleden heeft het CDA aan het college schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het coronavirus en kwetsbare jongeren. Bijgaand de beantwoording op de gestelde schriftelijke vragen...

28
Apr
'20

CDA stelt schriftelijke vragen inzake COVID-19 en kwetsbare jongeren.

CDA heeft het college van B&W vragen gesteld over het onderwerp COVID-19 en kwetsbare jongeren. Aanleiding is dat de effecten van het coronavirus en de maatregelen duidelijk merkbaar zijn in Noordwijk. Door het coronavirus hebben veel mensen minder sociale contacten dan normaal en voor kwetsbare jongeren is het er zeker niet makkelijker op geworden. In normale tijden hebben deze jongeren het ook al niet gemakkelijk. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds voor...

20
Apr
'20

DOEN! stelt schriftelijke vragen aan college inzake woningnood/huisvestingproblematiek.

De lopende discussie in onze raad om tot versnelde woningbouw te komen, alsmede de brief van 3 april van minister Van Veldhoven aan de leden van de tweede kamer (Kenmerk2020-0000072457 2 TK 2019/2020, 32847, nr. 622). En het artikel in NRC van 18 april, waarin wederom duidelijk wordt neergezet dat er in de Randstad een enorm tekort is aan woningen, vooral in de “midden huur” (720-1000 euro), waarbij tevens werd aangegeven dat dit probleem...

12
Mar
'20

Gemeente beantwoord schriftelijke vragen PvdA inzake openbaar vervoer concessie.

Op 10 februari ontvingen wij van de heer Janson namens de fractie van de PVDA schriftelijke vragen (artikel 39 RvO) over de nieuwe openbaar vervoerconcessie en andere openbaar vervoer gerelateerde vragen. In het najaar wordt de nieuwe 0V-concessie voor Zuid-Holland Noord aanbesteed. In de aanloop hier naar toe heeft Holland Rijnland de wensen...

11
Mar
'20

PUUR stelt schriftelijke vragen aan college betreffende instellen gemeentelijke decoratiestelsel en onderscheidingen.

Onlangs werd acteur Paul van Gorcum geëerd met een door burgemeester Verkleij onthulde tegel op het trottoir bij de ingang van de Muze. Mensen en organisaties kunnen zich onderscheiden door hun grote inzet, prestaties of betrokkenheid bij de gemeente. Onderscheidingen zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Het is belangrijk...

18
Feb
'20

Fractie CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Huisvesting statushouders.

In steeds meer gemeenten in Nederland krijgen asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders, geen voorrang meer bij de verdeling van sociale huurwoningen. Dit is steeds minder goed uit te leggen aan de woningzoekenden, ook in de gemeente Noordwijk die al langer op de wachtlijst staan. In het coalitieakkoord staat dat het College voor o.a. statushouders kijkt naar andere, creatieve oplossingen...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)