Datum: 23-09-2020 - 22:05
15
Jul
'20

Verslag raadsvergadering 14 juli 2020 met interpellatiedebat Bronsgeest en 4 moties.

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. Burgemeester Wendy Verkleij zat de vergadering voor. Gestart werd met de debatraad. Vervolgens ging de raad over tot de besluitvormende raad, waarin een aantal benoemingen plaatsvond. De stemming gebeurde weer digitaal...

09
Jul
'20

Verslag raadsvergadering 8 juli 2020 met 13 ingediende moties.

Woensdag 8 juli 2020 was er een digitale raadsvergadering. De raad debatteerde over verschillende stukken. Waaronder de Perspectiefnota 2021 – 2024. Alle partijen lieten goed zien wat zij belangrijk vinden voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Betere dienstverlening...,

01
Jul
'20

Verslag raadsvergadering 30 juni 2020.

Op dinsdag 30 juni 2020 was er een digitale raadsvergadering. Dit was een voortzetting van de raadsvergadering van 23 juni. De gemeenteraad besprak uitgebreid de concept woonvisie en stemde over de voorstellen die op 23 juni al besproken waren...

01
Jul
'20

Stemmen, stemmen en nog eens stemmen over 12 raadsvoorstellen, 17 amendementen en 15 moties in raadsvergadering gemeente Noordwijk.

Het werd weer een latertje op dinsdagavond 30 juni. Toen vond 'de tweede helft' plaats van een digitale gemeenteraadsvergadering, waarvan 'de eerste helft' op 23 juni al werd gespeeld, maar wegens tijdsgebrek kreeg deze gisteravond een vervolg waar uiteindelijk heel veel beslissingen genomen moesten worden. Het werd een avond van eerst praten en daarna van stemmen, stemmen en nog eens stemmen...

30
Jun
'20

PUUR en PvdA dienen motie in tijdens raadsvergadering: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'.

De fracties van PUUR en PvdA dienen vanavond (dinsdagavond 30 juni) in de gemeenteraadsvergadering een motie in: Zij aan zij met de inwoners, instellen onafhankelijk adviesorgaan 'Omgevingssupport'. Aanleiding: In de woonvisie maakt het college van B&W van de gemeente Noordwijk de keuze om ten behoeve van woningbouw de kernen te verdichten...

20
Dec
'19

Over de raadsvergadering van 17 december 2019: erfgoedverordering en actuele moties.

Op dinsdagavond 17 december 2019 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Onder andere stonden de nieuwe erfgoedverordening en een aantal actuele moties op de agenda...

21
Nov
'19

Raadsvergadering van 19 november 2019, onder andere over huisvesting raadszaal.

Op dinsdagavond 19 november 2019 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Onder andere stonden de raadsvoorstellen voor het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout, de toekomstige huisvesting van de raadszaal en het Themajaar 2020 op de agenda...