Datum: 08-12-2021 - 01:53
25
Nov
'21

Lezers schrijven: moeder van een ‘bijzonder’ kind.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items...

25
Sep
'20

Winkeliersvereniging Noordwijk-Binnen reageert op plannen gemeente betreffende De Keuvel.

De winkeliersvereniging Noordwijk-Binnen heeft een brief gestuurd aan de gemeente Noordwijk inzake de voorgenomen maatregelen voor De Keuvel. Via de site van de gemeente Noordwijk is het hun een stuk inzichtelijker geworden waarin de voorgenomen maatregelen voor de Keuvel staan....

25
Sep
'20

College informeert raad betreffende plannen nieuwbouw Julianahof.

Aanleiding voor de brief van het college aan de raad betreffende nieuwbouw Julianahof vormt de inspraakronde op het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof en de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het RTG van 15 september jl...

27
Jun
'20

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

14
Apr
'20

Gemeenteraad gaat zich buigen over 'Beschikbaarstelling budget Vuurtorenplein'.

In het Rondetafelgesprek van de gemeente Noordwijk op dinsdagavond 7 april zijn de nieuwe plannen bekend gemaakt over de herinrichting van het Vuurtorenplein. Het is de bedoeling dat de Vuurtoren in een 'duingebied' komt te staan. Onder het plein komt een parkeergarage met twee verdiepingen voor auto's en fietsen. Voordat de plannen doorgang kunnen gaan vinden moet er met projectontwikkelaar Ronnie van de Putte een overeenstemming worden bereikt. Een aantal winkels rondom het plein zijn in zijn bezit...

13
Apr
'17

Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak.

12
Sep
'15

Plan voor veilige schoolomgeving Zeehonk

Een plan voor verbetering van de schoolomgeving van Basisschool De Zeehonk ligt van 14 tot en met 18 september op de school, Julianastraat 11, ter inzage. Op woensdag 16 september van 12.00 tot 13.00 uur en op vrijdag 18 september van 15.00 tot 16.00 uur zijn er inloopbijeenkomsten in de school.

16
Sep
'14

Schoolzwemmen voor kleuters

Maandagmiddag 15 september wandelden de oudste kleuters van Noordwijkse basisschool De Witte School in een vrolijke optocht naar zwembad Binnenzee voor hun eerste schoolzwemles.

16
Sep
'14

Tervisielegging ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Tervisielegging ontwerp partiële herziening Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Zwarteweg 18 Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.