Datum: 18-02-2020 - 14:01
08
Oct
'19

Bijeenkomsten voor plan van aanpak 'Gebruik Woningen' (toeristische verhuur 'gewone' woningen).

Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders richtlijnen vastgesteld om het oneigenlijk gebruik van woningen aan te pakken. Toeristische verhuur van 'gewone'
woningen is ook in Noordwijk merkbaar en dit heeft effect op de omgeving. Het kan overlast veroorzaken...