Datum: 26-05-2019 - 21:25

22
May
'19

Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds.

De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd...

14
Mar
'19

Raadsvoorstel college van B&W 'Draagvlakmeting Ondernemersfonds'.

In het rondetafelgesprek van 2 april en in de gemeenteraadsvergadering van 16 april zal het door het college ingediende raadsvoorstel behandeld gaan worden over het houden van een 'Draagvlakmeting Ondernemersfonds' in de gemeente Noordwijk. In het raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het houden van een...

17
Jan
'19

Winkeliersverenigingen Noordwijk peilen draagvlak Ondernemersfonds.

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving rondom winkeliers en het Ondernemersfonds Noordwijk hebben de winkeliersverenigingen van Noordwijk Shopping Center en Noordwijk-Binnen onlangs zelf het draagvlak voor het Ondernemersfonds onder winkeliers gepeild...

12
Jun
'18

Bad-status dichterbij dankzij bijdrage Ondernemersfonds

Bad-status dichterbij dankzij bijdrage Ondernemersfonds

21
Dec
'17

Ondernemersfonds Vereniging Dienstverlening en Overig geeft financiële steun aan drie projecten in Noordwijk.

Ondernemersfonds Vereniging Dienstverlening en Overig geeft financiële steun aan drie projecten in Noordwijk.

18
Jun
'16

Aanvraag oprichting Ondernemersfonds Noordwijk ingediend

In haar algemene ledenvergadering van 9 november 2015 heeft het NOV bestuur mandaat gekregen om nadere afspraken te maken met de Gemeente Noordwijk over een ondernemersfonds.

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat