Datum: 20-02-2020 - 15:13
01
Nov
'19

Lezers schrijven: Ontheffing Wet natuurbescherming Groot Hoogwaak herroepen: noodzaak bouw 59 luxe vrije sector appartementen niet aangetoond.

Buurtbewoners van Groot Hoogwaak vragen zich af: is er nu wel of geen toename in sociale zorgwoningen bij Groot Hoogwaak? Tussen wat er geschreven is en wat er werkelijk gepland staat zit een verschil. Sinds een jaar...

06
Jun
'19

Lezers schrijven: ingezonden brief door Leo Salman inzake woningbehoefte-onderzoek.

Woningbehoefte-onderzoek gemeente Noordwijk, woonkernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Ontwikkeling woningvoorraad 2012-2018 (bron CBS):...