Datum: 23-05-2022 - 08:21
03
Feb
'22

College beantwoordt vragen van het CDA over: Handhaving paardenweitjes en moestuinen.

Fractie CDA: Alweer enige tijd geleden is er in de gemeente Noordwijk reuring ontstaan omdat wethouder Van den Berg kenbaar maakte dat er een uitgebreide lijst van gevallen waren waar in strijd zou worden gehandeld met het bestemmingsplan of andere vigerende wetgeving. Wethouder Van den Berg heeft vervolgens aan de raad kenbaar gemaakt dat er momenteel rond de 30 dossiers van het totaal...

14
Jan
'22

Coronamaatregelen in de Veiligheidsregio Hollands Midden blijven ook na versoepeling gehandhaafd.

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond heeft het kabinet aangekondigd de maatregelen tegen het coronavirus deels te versoepelen. De 18 burgemeesters van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben overlegd over de stand van zaken rondom het coronavirus en de aangekondigde maatregelen. De burgemeesters zetten het handhavingsbeleid ....

30
Mar
'21

Vrouw op skeelers gewond bij val in duin.

Vanmorgen werden de hulpdiensten ingeschakeld voor een eenzijdig ongeval in de duinen langs de Randweg in Noordwijk. Een vrouw op skeelers was hard ten val gekomen toen ze de duinen uit kwam skeeleren. Wielrenners ontfermden zich over de vrouw. Toevallig kwam net een auto met Noordwijkse handhaving....

29
Jan
'21

Niet op alle paardenweitjes gaat gehandhaafd worden.

Er is al veel geschreven over de op handen zijnde handhaving of al uitgevoerde handhaving van paardenweitjes en moestuintjes. In oktober 2020 kwam er een lijst in omloop waarvan werd gezegd dat iedereen die op deze lijst stond gehandhaafd zou worden en zijn of haar stukje grond kwijt zou raken....

17
Nov
'20

Onrust bij eigenaren paardenweitjes, pas op de plaats bij handhaving

Als je buren bij de gemeente klagen dat je ten onrechte een paardenweitje hebt ingericht, is dat wel wat anders dan het handhavingstraject om de verrommeling van het landschap tegen te gaan. Maar dat alles lijkt nu door elkaar te gaan lopen. Verrommeling van het landschap tegengaan is belangrijk. Bijna 1 jaar geleden startte in Noordwijk daarom een handhavingstraject om paal en perk te stellen aan de verrommeling....

07
Nov
'20

Update: uitzending. Handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond: Hetty Koning haalt het landelijke nieuws met de werkgroep: 'Waarom weg?'

Er is al veel over geschreven in de lokale media. In de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk is momenteel handhaving van bestemming bollengrond. Bollengrond wat niet meer geschikt is als bollengrond en te kleine afmetingen heeft voor gebruik van moderne werktuigen. Bollengrond wat al ruim 40, 50 jaar in gebruik is als paardenlandje, moestuin etc....

04
Nov
'20

Lezers schrijven: handhaving bestemming bollengrond.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

30
Oct
'20

College beantwoordt vragen Fractie NZLokaal over handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (update: 2 brandbrieven)

Fractie NZLokaal: De ODWH is namens het college gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Uit reacties in de media (Klik hier voor het artikel ‘petitie behouden paardenweitjes en volkstuinen’)  en rechtstreeks aan onze fractie maken wij op dat er veel onbegrip is voor dit project....

17
Jul
'20

Gemeente gaat investeren in handhaving.

De schaal en de intensiteit van de problematieken die verstorend op woningvoorraad en de woningmarkt werken nemen toe. Het college heeft de raad een brief geschreven waarin hij schetst hoe hij de handhaving wil verbeteren. Nieuw aangescherpt beleid voorzien van een uitvoeringsplan. Ook moet de knip ervoor getrokken worden om het tij te keren....

20
Jun
'20

Handhavers gemeente Noordwijk delen boetes en waarschuwingen uit aan horeca-gelegenheden.

Handhavers van de gemeente Noordwijk hebben gisteravond en vanmiddag bij verschillende horeca gelegenheden boetes en waarschuwingen uitgedeeld wegens het niet naleven van de geldende maatregelen omtrent het coronavirus. Gisteravond is de boete uitgedeeld omdat er meer dan 30 mensen binnen aanwezig waren. De boete bedraagt maar liefst maximaal €4.000 bij geconstateerde overtredingen, de uitgedeelde boete van gisteravond is een stuk lager....

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.