Datum: 17-06-2021 - 00:35
09
Jun
'21

College doet door coronacrisis raadsvoorstel verlaging toeristenbelasting 2021.

Raadsvoorstel College van B&W 'Verlaging toeristenbelasting 2021': Voor 2021 zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd met 1,6%. Vanuit de toeristensector is aangegeven dat de exploitanten van toeristische accommodaties nog altijd nadelen ondervinden van de corona-maatregelen. Aan de gemeenteraad...

25
May
'21

Puur stelt vragen aan college inzake ‘heffing gemeente- en waterschapsbelasting in relatie tot aankoop politiebureau’.

In de raadsvergadering van 13 april jl. is een meerderheid van de raad akkoord gegaan met de verwerving van het politiebureau aan de Duinwetering 101. De raad heeft voor de aankoop een krediet van  €1.186.000,-- beschikbaar gesteld....

25
May
'21

PvdA stelt vragen aan college inzake ‘De verdwenen kleuren in de kaart’. (Plannen Jan Kroonsplein).

Tijdens de raadsvergadering d.d. 18 mei 2021 heeft onze fractie een vraag gesteld die werd afgedaan als technisch en daardoor ook niet beantwoord is. Nu is de materie ook best wat complex en komt een en ander schriftelijk waarschijnlijk ook beter tot zijn recht....

20
Apr
'21

College besluit tot aankoop Perceel Admiraal - de Wit in Noordwijk.

Medio april 2021 heeft het college besloten het perceel Admiraal - De Wit in Noordwijk aan Zee aan te kopen. Eerst zal het perceel een belangrijk puzzelstuk in de parkeerpuzzel zijn. Daarna met elkaar gaan inzetten op een mooie projectontwikkeling. Alles bij elkaar 5000m2 om iets moois van de grond te krijgen....

19
Apr
'21

College wil opnieuw medewerking verlenen aan Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Brief van het college aan de gemeenteraad van Noordwijk: Op 10 november 2020 is de nieuwe datum van de uitgestelde editie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP) bekend gemaakt, te weten 3 tot en met 5 september 2021. Met deze nieuwe datum in september is de kans het grootst dat de race met publiek gereden kan worden. De DGP zal op 1 juni het besluit nemen of het evenement door zal gaan...

10
Feb
'21

Wethouder Roberto Ter Hark in de Top 50 'Beste Lokale Bestuurder'. (1400 genomineerden)

Al sinds 2009 organiseert de website van Binnenlands Bestuur, vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem, de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder van Nederland. Ook in 2020 ging men weer op zoek naar de Beste Bestuurder. Zo’n 1.400 lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers maakten van 18 november tot 6 december 2020 de selectie....

31
Jan
'21

Fractie Bruisend Noordwijk stelt vragen aan college over: Hondenbelasting (uitslag poll).

Fractie Bruisend Noordwijk: In het coalitieakkoord 2019-2022 van het college worden enkele speerpunten benoemd, die raken aan het onderwerp 'hondenbelasting' en wel: Bladzijde 16, punt 10: De gemeente is diervriendelijk. Er wordt lokaal dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Bladzijde 21, punt 9: Wij hebben het voornemen om in deze coalitieperiode de hondenbelasting af te bouwen...

24
Jan
'21

Fractie PUUR stelt vragen over bewonersparkeervergunning.

In de besluitenraad van 23 april 2020 is de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2020 aangenomen. Hierin zijn de volgende tarieven voor een bewonersparkeervergunning vastgesteld. Eerste bewonersparkeervergunning per jaar € 20,00, tweede € 50,00 en derde € 100,00....

16
Jan
'21

College geeft antwoord over ontruiming krakers Vuurtorenplein.

NZLokaal heeft eerder vragen gesteld over de ontruiming van de krakers op het Vuurtorenplein. Op 23 december jl. werd inderdaad het betreffende winkelpand ontruimd en raakten de krakers dakloos. Het college heeft nu de vragen beantwoord die gesteld zijn door NZLokaal.....

04
Jan
'21

GroenLinks stelt vragen aan college inzake regelgeving participatiewet.

Naar aanleiding van berichten in de landelijke media over de zaak waarin een vrouw uit de gemeente Wijdemeren vanwege strikte toepassing van regelgeving inzake de participatiewet is veroordeeld tot het betalen van een vordering van €7000,- voor de ontvangst van boodschappen voor levensonderhoud, heeft Groen Links een aantal vragen hierover ingediend bij het college...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.