Datum: 31-10-2020 - 01:50

29
Oct
'20

College stelt twee miljoen beschikbaar voor coronanoodfonds.

Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening ‘Coronanoodfonds gemeente Noordwijk 2020 - 2021’ vast te stellen. Met dat noodfonds komt 2 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van onder meer niet-commerciële organisaties. De ingrijpende maatregelen die door de overheid zijn genomen tegen de verdere verspreiding....

28
Oct
'20

College werkt aan raadsvoorstel om getroffen bedrijven en verenigingen in coronatijd o.a. financieel te ondersteunen.

De coronaproblemen met een sluiting tot waarschijnlijk december voor de horeca in Nederland en dus ook voor Noordwijk, was voor de fracties van de VVD en Bruisend Noordwijk aanleiding om een motie in te dienen op de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober. Hierin riepen ze het college op om een gemeentelijk steunfonds...

30
Oct
'20

College beantwoordt vragen Fractie NZLokaal over handhaving oneigenlijk gebruik bollengrond (update: 2 brandbrieven)

Fractie NZLokaal: De ODWH is namens het college gestart met het project om oneigenlijk gebruik van bollengrond aan te pakken. Uit reacties in de media (Klik hier voor het artikel ‘petitie behouden paardenweitjes en volkstuinen’)  en rechtstreeks aan onze fractie maken wij op dat er veel onbegrip is voor dit project....

16
Oct
'20

Blijven investeren in onze mooie dorpen. College presenteert de concept-Programmabegroting 2021-2024.

Nu is de gemeenteraad aan zet. De voorbereidingen op de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering zijn gestart. 1,2 miljoen euro voor de ontwikkeling van onze dorpen en extra ruimte voor wensen vanuit de raad....

05
Oct
'20

Fractie CDA stelt vragen aan college over jongeren en coronabeleid.

Fractie CDA heeft aan het college een aantal vragen gesteld inzake jongeren en het coronabeleid. Op de Bollenstreek Omroep viel op 25 september te lezen dat de gemeente Teylingen jongeren actief wil gaan betrekken bij het coronabeleid. Het CDA denk dat dit een uitstekend idee is. Veel besmettingen...

25
Sep
'20

College informeert raad betreffende plannen nieuwbouw Julianahof.

Aanleiding voor de brief van het college aan de raad betreffende nieuwbouw Julianahof vormt de inspraakronde op het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof en de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in het RTG van 15 september jl...

23
Sep
'20

Fractie PUUR stelt vragen aan college over beantwoording brieven van inwoners.

In de raad van 26 mei, 30 juni en 14 juli jl. heeft onze fractie de burgemeester gevraagd naar de afschriften van de college antwoorden op diverse brieven van inwoners gericht aan de raad. Bij navraag bij één van de schrijvende inwoners blijkt dat een brief van 15 mei jl met als onderwerp een actueel probleem van overlast, tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven....

19
Sep
'20

College is bereid om een proef te starten met bodycam bij de BOA’s.

Lijst Salman heeft eerder aan het college de vraag gesteld of of BOA’s op pad konden gaan met bodycams.  Lijst Salman ziet graag dat er een pilot of proef wordt opgestart voor het gebruik van de bodycam bij BOA’s.....

17
Sep
'20

College kiest in raadsvoorstel voor één inzamelorganisatie afval: Meerlanden.

De nieuwe gemeente Noordwijk neemt afscheid van 1 van de organisaties die de inzameling van huishoudelijk afval uitvoert. Jarenlang hebben de voormalig gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout uitstekend samengewerkt met hun inzamelorganisaties. In de toekomst gaat de nieuwe gemeente Noordwijk verder met 1 inzamelorganisatie...

11
Sep
'20

College beantwoordt vragen fractie PUUR over: verkeersonveilige situaties bij nieuw distributiepunt PostNL.

Op 19 augustus heeft de fractie van PUUR schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk inzake ontstaan van verkeersonveilige situaties door een nieuw distributiepunt van PostNL in Noordwijk aan Zee. Deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt. Aanleiding: Het distributiepunt...