Datum: 25-09-2021 - 22:46
24
Jul
'21

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan B & W over document ‘ondermijning van de democratie’.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het document ‘ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Daarbij wordt aandacht voor het volgende gevraagd….

02
Feb
'21

Bewonersgroep ‘Tegengeluid aan Zee’ stuurt brief aan gemeenteraad en B &W: ‘Genoeg = Genoeg’

Bewonersgroep ‘Tegengeluid aan Zee’ stuurt een brandbrief aan de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. Na de jarenlange strijd met bewoners over de ontwikkeling van de Hotels van Oranje, de Losplaatsweg, Bronsgeest, Offem-Zuid, het Julianahofje, Hoogwaak, De Voorstraat, het Rederijkersplein,...

19
Sep
'20

College is bereid om een proef te starten met bodycam bij de BOA’s.

Lijst Salman heeft eerder aan het college de vraag gesteld of of BOA’s op pad konden gaan met bodycams.  Lijst Salman ziet graag dat er een pilot of proef wordt opgestart voor het gebruik van de bodycam bij BOA’s.....

08
Sep
'20

 Inwoner stuurt open brief aan B&W en de gemeenteraad van Noordwijk inzake de naam ‘Julianahofje’.

Julianahofje Noordwijk is een mooi dorp dat al sinds de negende eeuw een beschreven geschiedenis kent. In de tijd dat het zich ontwikkelde van Northgo, Nortga en Noortwyck tot het hedendaagse Noordwijk, vonden er vele memorabele gebeurtenissen plaats op dit grondgebied. Op één plek, die al die tijd al onderdeel uitmaakt van die Noordwijkse geschiedenis, ben ik opgegroeid....

16
Jul
'19

College van B&W met vervolgbericht 'Wat hebben we bereikt in 100 dagen'.

Begin 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk een tijdelijk en actiegericht programma gevoerd: het '100 dagenprogramma'. Op 16 april 2019 is door de gemeenteraad teruggeblikt op deze periode. Het college heeft toen in die vergadering toegezegd de gemeenteraad te informeren over de vervolgstappen op de speerpunten die langer doorlopen dan de periode van 100 dagen...

22
Apr
'19

College van B&W: ondanks alles veel bereikt in 100 dagen.

Meteen bij de start van de gemeente Noordwijk heeft het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders ervoor gekozen om zich op een positieve manier te verbinden met de Noordwijkse samenleving. Geen poespas, maar praktisch aan de slag met herkenbare vraagstukken voor de samenleving. Op basis van de speerpunten uit het coalitieakkoord werd een tijdelijk en actiegericht programma opgezet....

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.