Datum: 08-12-2021 - 02:02
24
Nov
'21

Bruisend Noordwijk stelt schriftelijke vragen inzake voorrang in de rotonde.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen ingediend inzake voorrang in de rotonde. Op 19 november jongstleden gingen de vlaggen uit voor de vernieuwde rotonde Lijnbaanweg/Weteringkade/Raadhuisstraat/Nieuwe Zeeweg. Deze rotonde was de tiende en laatste, die werd vernieuwd en opnieuw ingericht. Belangrijk element daarbij was, dat fietsers voorrang krijgen “in de rotonde” op autoverkeer….

24
Jul
'21

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan B & W over document ‘ondermijning van de democratie’.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het document ‘ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Daarbij wordt aandacht voor het volgende gevraagd….

11
Jul
'21

Joost van Hameren nieuw commissielid fractie Bruisend Noordwijk.

Tijdens de raadsvergadering van komende dinsdag 13 juli wordt er een nieuw commissielid namens Bruisend Noordwijk voorgedragen voor benoeming. Het betreft Joost van Hameren (zie bijgevoegde foto). Tot op heden wordt de fractie gevormd door:…

14
May
'21

Bruisend Noordwijk dient een motie in inzake de paardenweitjes ‘Waarom Weg?’.

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk zal in de gemeenteraad van 18 mei ’21 een Motie ‘Waarom Weg?’ worden ingediend om het college aan te sporen na overleg met de Stichting ‘Waarom Weg’ te komen tot een alternatief handhavingsplan....

12
Apr
'21

Fractie Bruisend Noordwijk wordt versterkt door nieuw commissielid.

De fractie van Bruisend Noordwijk is versterkt door de komst van Johan van Hameren als nieuw commissielid! De benoeming zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 13 april 2021. Met de komst van Johan bestaat de fractie nu uit 3 personen, te weten Jaap de Moor (raadslid), Cathérine Vergouw ( commissielid) en Johan van Hameren (commissielid)....

25
Jan
'21

Nieuwe commissieleden voor Fractie Doen! en Fractie Bruisend Noordwijk.

De fracties DOEN! en Bruisend Noordwijk hebben nieuwe commissieleden. Zij worden in de komende raadsvergadering van 26 januari 2021 voorgedragen. Voor Bruisend Noordwijk gaat Cathérine Vergouw de politiek in, in de commissie Welzijn. Daarbij zal zij zich in het bijzonder richten op welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld sport en gezondheid....

08
Dec
'20

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Camera's inzetten tegen illegale afvaldump.

Met enige regelmaat ontvangt de fractie van Bruisend Noordwijk klachten van inwoners met betrekking tot rommel, die wordt achtergelaten of gedumpt bij de zogenaamde openbare ondergrondse containers ten behoeve van de gescheiden inzameling van PMD (plastic, metaal en drinkkartons),glas, textiel en oud papier/karton. Dit neemt inmiddels...

27
Aug
'20

Fracties CDA en Bruisend Noordwijk krijgen antwoord van college over de situatie op De Keuvel.

De fracties CDA en Bruisend Noordwijk hebben recent diverse vragen gesteld over de situatie rondom de Keuvel en de naleving van de corona maatregelen. De fracties wilden weten of het college op de hoogte was van de situatie op de Keuvel. Het naleven van de 1,5 meter maatregel is nauwelijks toepasbaar...

17
Apr
'20

College beantwoordt vragen PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk ´Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden´.

Op 23 maart 2020 ontving het college van B&W van de gemeente Noordwijk van de fracties van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk schriftelijke vragen ex art 39 met de titel 'Aan de slag met flexwonen, geen woorden maar daden'. Lees meer voor de beantwoording van de vragen door het college...

09
Jan
'20

Raadslid Jaap de Moor maakt naam bekend van zijn nieuwe fractie en partij 'Bruisend Noordwijk'.

Op 30 december plaatste we op BON het bericht over het vertrek van Jaap de Mooruit de fractie van NZLokaal. Hij gaf daarbij wel aan zijn zetel te willen behouden in de gemeenteraad en dat hij verder zou gaan als raadslid met een eigen eenmansfractie genaamd 'Fractie De Moor'....

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.