Datum: 02-12-2020 - 10:46
17
Nov
'20

Tiny House bewoners sturen brief aan raad en college inzake Tiny Houses in Noordwijk.

Bewoners van een Tiny house in Delft (uitgeweken naar Delft omdat het project in Noordwijk niet van de grond kwam) sturen een brief aan het college en de gemeenteraad van Noordwijk over hun avonturen als Tiny house bewoners.....

19
Oct
'20

Burgemeester schrijft brief aan raad inzake stand van zaken maatregelen bestrijding coronavirus.

De tweede golf van het coronavirus is een feit. Voor heel Nederland is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Ook in Noordwijk nemen we de maatregelen die daarbij horen. In deze brief neem ik u mee in de nieuwe regels en enkele overige ontwikkelingen in de coronacrisis. Zoals ik in mijn laatste brief van 18 september aan u heb aangegeven, houd ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het COVID-19 virus....

01
Sep
'20

VVE De Heemborgh maakt zich ernstig zorgen over de drainage plannen Parallelboulevard.

Vereniging Van Eigenaren De Heemborgh maakt zich ernstig zorgen over de aanleg van de drainering onder de Parallel Boulevard. Dat schrijven zij in een zienswijze gericht aan het college en de raad. De Heemborgh heeft 257 appartementen eigenaren van de Beyaert, Adelaar, Reinout, Ritsaert, Lage Wurft, Writsaert en horeca...

07
Jul
'20

Bewoners zien graag autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard.

Bewoners van een appartement aan de Koningin Wilhelmina Boulevard hebben een brief geschreven aan de gemeente wat betreft de gang van zaken op deze boulevard. Er zijn plannen geweest om de boulevard opnieuw in te richten met het duinlandschap doorgetrokken tot op de trottoirs, om er loopbruggen over heen te maken naar het strand, en ook om de boulevard in te richten als wandelboulevard...

06
Jul
'20

Omwonenden vijver hoek Beeklaan/Jan van Gent schrijven nogmaals brief aan gemeente inzake overlast visvijver.

Omwonenden rondom de vijver hoek Beeklaan/Jan van Gent hebben nogmaals een brief geschreven aan de gemeente inzake de overlast die zij ervaren bij de visvijver. Op 15 mei jl. hadden zij al een brief ingestuurd betreffende de overlast, maar tot hun teleurstelling is er nog geen nadere reactie op deze brief gekomen, alsmede een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over deze problematiek....

27
Jun
'20

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

22
Jun
'20

Comité Noordwijk Transparant schrijft opnieuw aan de gemeente en verzoekt om openbaarmaking eerste brief.

Het Comité Noordwijk Transparant heeft opnieuw een brief geschreven aan de gemeenteraad van Noordwijk. Zij stuurden op 15 juni 2020 een brief naar de gemeenteraad inzake een breed onderzoek naar projecten en beïnvloeding van wethouders. In deze brief verzochten zij om deze ongewijzigd en inclusief alle namen op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen...

12
Jun
'20

Update: burgemeester geeft reactie. Lezers schrijven: open brief aan burgemeester Wendy Verkleij.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

12
Jun
'20

Lezers schrijven: open brief aan burgemeester Wendy Verkleij.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

04
Jun
'20

Cultuur slaat de handen ineen en stuurt brief aan college van B&W met oproep voor de culturele sector in Noordwijk.

Meerdere culturele stichtingen hebben aan het college van B&W, de leden van de gemeenteraad en de griffie een brief gestuurd met een oproep tot duidelijke positionering, beleid en budget van de Culturele Sector in Noordwijk. Hieronder kunt u de brief lezen...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.