Datum: 10-07-2020 - 04:41
27
Jun
'20

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

13
Jun
'20

Lezers schrijven: Reactie eigenaren naar aanleiding berichten over de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg te Noordwijk.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

09
Jun
'20

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen met betrekking tot bouw 5 recreatiewoningen.

Op 4 mei 2020 ontving B&W van de fractie van de PvdA schriftelijke vragen met betrekking tot de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg 12 te Noordwijk. Tijdens de besluitvormende raad van 16 juli 2019 is met een aangenomen raadsbesluit een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Deze recreatiewoningen...

19
May
'20

Lezers schrijven: Afwijken van bestemmingsplan is stuitend bij bouw 'Park Kleyn Wassenaar'.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

14
Apr
'20

De bouw van het nieuwe sportcomplex SJC is van start gegaan.

De start van de nieuwbouw van sportcomplex SJC is eindelijk van start gegaan. Afgelopen week is alle maatvoering uitgezet en het ketenpark ingericht. Vandaag is de start van het eerste deel van het grondwerk en donderdag worden de damwanden van de sporthal aangebracht. Daarna wordt de plaats waar de sporthal komt ontgraven. Begin mei wordt het heiwerk gestart. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in augustus 2021 opgeleverd...

12
Dec
'19

CHG stelt grenzen aan bouw buitengebied.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft op 12 december het Manifest “Grenzen in zicht” uitgebracht, waarin de grenzen worden aangegeven voor nieuwbouw in het buitengebied. Het CHG wil hiermee bereiken dat de raden van de Greenport-gemeenten zich duidelijker gaan uitspreken over de vraag waar wel en niet gebouwd kan worden in het buitengebied en waar zicht op het open landschap moet blijven...

18
Nov
'19

Definitieve vergunning bouw nieuw clubgebouw voor SJC.

Vanmorgen heeft voorzitter Herman Meijvogel op het gemeentehuis in Noordwijkerhout met wethouder Sjaak vd Berg, projectleiders Mark van Oostrum en Kees Caspers bekend mogen maken, dat de vergunning voor het sportcomplex Lageweg afgegeven is...

06
Oct
'19

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over bouw gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat.

GroenLinks Noordwijk stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over de bouw van 37 gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. Aanleiding is dat de omgevingsdienst West-Holland adviseert om geen medewerking te verlenen aan het voorliggende plan, tenzij er een aangepast plan komt...