Datum: 26-01-2022 - 17:54

 

19
Oct
'21

Constructie’foutje’ bouw sportpark kost bijna 2 miljoen, wie gaat dat betalen? Gemeente geeft uitleg.

De gemeenteraad heeft van burgemeester en wethouders een brief ontvangen met nadere uitleg over de renovatie van het gemeentelijke sportpark aan de Lageweg en de stagnatie daarvan. In april en mei 2021 is de raad al geïnformeerd dat een dragende wand van de nieuwbouw niet over de juiste constructieve eigenschappen beschikte, waarna de bouw tijdelijk stil kwam te liggen….

06
Jul
'21

Bouw Offshore Windmolenpark Hollandse Kust van start gegaan.

De bouw van offshore windpark Hollandse Kust Zuid is begonnen. Het schip met de eerste monopile funderingen is inmiddels onderweg naar de bouwlocatie op zee. De komende twee jaar zal voor de Nederlandse kust het eerste subsidievrije windpark op zee ter wereld verrijzen. De fossielvrije energie die het park opwekt wordt gebruikt voor de verduurzaming van industrie, bedrijven en huishoudens....

15
Jan
'21

Uitspraak principe-verzoek bouw appartementen en winkels Hoofdstraat en Jan Kroonsplein.

De gemeente Noordwijk heeft een principetoezegging gedaan aan de bouw van een appartementencomplex van 6 woningen met op de begane grond winkelruimte aan de Hoofdstraat een een appartementencomplex van 13 woningen aan het Jan Kroonsplein met onder het geheel een parkeergarage...

10
Sep
'20

Gemeente Noordwijk staat positief tegenover bouw woningen op plek kantoorpand NWS.

De Noordwijkse Woning Stichting (NWS) heeft een principeverzoek ingediend om het kantoorpand van NWS aan de Van Panhuysstraat 16 te transformeren naar woningen, of om het pand te slopen en er woningen te realiseren...

27
Jun
'20

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

13
Jun
'20

Lezers schrijven: Reactie eigenaren naar aanleiding berichten over de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg te Noordwijk.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

09
Jun
'20

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen met betrekking tot bouw 5 recreatiewoningen.

Op 4 mei 2020 ontving B&W van de fractie van de PvdA schriftelijke vragen met betrekking tot de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg 12 te Noordwijk. Tijdens de besluitvormende raad van 16 juli 2019 is met een aangenomen raadsbesluit een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 5 recreatiewoningen aan de Duindamseweg. Deze recreatiewoningen...

19
May
'20

Lezers schrijven: Afwijken van bestemmingsplan is stuitend bij bouw 'Park Kleyn Wassenaar'.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden...

14
Apr
'20

De bouw van het nieuwe sportcomplex SJC is van start gegaan.

De start van de nieuwbouw van sportcomplex SJC is eindelijk van start gegaan. Afgelopen week is alle maatvoering uitgezet en het ketenpark ingericht. Vandaag is de start van het eerste deel van het grondwerk en donderdag worden de damwanden van de sporthal aangebracht. Daarna wordt de plaats waar de sporthal komt ontgraven. Begin mei wordt het heiwerk gestart. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in augustus 2021 opgeleverd...

12
Dec
'19

CHG stelt grenzen aan bouw buitengebied.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft op 12 december het Manifest “Grenzen in zicht” uitgebracht, waarin de grenzen worden aangegeven voor nieuwbouw in het buitengebied. Het CHG wil hiermee bereiken dat de raden van de Greenport-gemeenten zich duidelijker gaan uitspreken over de vraag waar wel en niet gebouwd kan worden in het buitengebied en waar zicht op het open landschap moet blijven...

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.