Datum: 03-07-2020 - 18:17
10
Jan
'20

College beantwoord vraag van fractie Doen! over uitbreiding en beleid laadpalen gemeente Noordwijk.

In de raadsvergadering van 5 november jl. is door fractie Doen!, naar aanleiding van het mogelijk prioriteren van de uitbreiding van het aantal laadpalen in de gemeente, gevraagd naar het huidige beleid op dit punt. De portefeuillehouder, de heer J.P. van den Berg, heeft tijdens deze vergadering toegezegd dat het college deze vraag schriftelijk zal beantwoorden. Met deze brief wordt de gestelde vraag beantwoord...

23
Jan
'18

Schriftelijke (vervolg)vragen ex artikel 38 RvO inzake de toepassing beleid parkeren en stallen

Op 17 november jl. heeft de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van het door de raad vastgestelde beleid in de Nota Parkeren en Stallen.

02
Aug
'17

Raymond Salman blijft vechten tegen fusie Noordwijk-Noordwijkerhout

Op donderdagavond 6 juli 2017 heeft de Gemeenteraad van Noordwijk een Herindelingsadvies tot fusie met de buurgemeente Noordwijkerhout aangenomen; direct daaraan voorafgaand is een verzoek van mij (en 227 medeondertekenaars) om het Herindelingsadvies door middel van een referendum ter beslissing voor te leggen aan de inwoners zelf, door de Gemeenteraad niet-ontvankelijk verklaard.

08
Jun
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38, hondenbeleid

 

In de raadsvergadering van 2 februari 2017 stelde Janine Passchier namens Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig mondelinge vragen over de onduidelijkheden ten aanzien van het hondenbeleid in Noordwijk.

18
Jan
'17

Zeven sterren badplaats

De ontwerp-Omgevingsvisie is klaar voor de politieke finale. Het begint met een openbare presentatie aan de gemeenteraadsleden. Kom ook. Maak kennis met de visie waaraan heel veel Noordwijkers een bijdrage hebben geleverd.

11
Jan
'17

Meer parkeerplaatsen gevonden in Oude Zeedorp

Goed bericht voor het Oude Zeedorp. De gemeente zorgt voor circa 60 extra parkeerplaatsen.

26
Sep
'15

Gemeente Noordwijk en (horeca)ondernemers slaan handen ineen

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordwijk en het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Noordwijk zijn een nieuwe vorm van overleg overeengekomen. Zij zien de toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet.

09
Jul
'15

Bekendmaking vaststelling beleidsnota ligplaatsen pleziervaartuigen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 30 juni 2015 heeft besloten de beleidsnota ligplaatsen pleziervaartuigen 2015 en het daarbij behorende verslag van de inspraakprocedure vast te stellen.

10
Jun
'15

Omgevingsvisie. Uitkomsten jongerenpeiling

Noordwijk werkt aan een Omgevingsvisie. Een document dat de ontwikkeling van Noordwijk van Nu en Morgen verder helpt. Iedereen wordt bij het opstellen van de Omgevingsvisie betrokken. Jong en Oud.

14
Apr
'15

Nota Strandbeleid Noordwijk ‘Kwaliteit aan de kust’ 2015-2020 vastgesteld

De gemeenteraad maakt bekend op 25 maart 2015 de nota Strandbeleid Noordwijk `Kwaliteit aan de kust` te hebben vastgesteld en de daarbij behorende nota behandeling zienswijzen.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • TuinExtra in Noordwijk vanochtend overvallen. (update: politie oproep getuigen)