Datum: 07-04-2020 - 08:20
18
Mar
'20

College beantwoord vragen fractie DOEN! over de taxi problematiek.

Op 4 februari 2020 ontvingen wij van de fractie DOEN!, de volgende vraag  betreffende "Misstanden op taxistandplaats Palace plein". Aanleiding: De inwoners van onze gemeente komen al geruime tijd met gerichte klachten over het gedrag van sommige taxichauffeurs op de taxistandplaats Palaceplein. De klachten betreffen onder meer het rekenen van woekerprijzen, het weigeren van klanten voor kleine ritjes en het niet mogen betalen met pin. In het weekend (en vooral 's nachts) betreft het heel vaak jongeren, voornamelijk meisjes,...

12
Mar
'20

Gemeente beantwoord schriftelijke vragen PvdA inzake openbaar vervoer concessie.

Op 10 februari ontvingen wij van de heer Janson namens de fractie van de PVDA schriftelijke vragen (artikel 39 RvO) over de nieuwe openbaar vervoerconcessie en andere openbaar vervoer gerelateerde vragen. In het najaar wordt de nieuwe 0V-concessie voor Zuid-Holland Noord aanbesteed. In de aanloop hier naar toe heeft Holland Rijnland de wensen...

11
Feb
'20

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Dutch Grand Prix Zandvoort.

Op 21januari jongstleden ontvingen wij van de heer Janson namens de fractie van de PVDA schriftelijke vragen (artikel 39 RvO) over de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hieronder volgt de beantwoording van de schriftelijke vragen. De schriftelijke vragen luiden als volgt...

22
Jan
'20

Toelichting en beantwoording vragen betreffende gekraakt Hotel Sonnevanck.

Op 31 december 2019 ontvingen wij van de CDA Noordwijk fractie de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van het door krakers in gebruik nemen van het voormalige hotel Sonnevanck, Koningin Astrid Boulevard 50 te Noordwijk. Omdat de verwikkelingen rondom dit pand bij voortduring vragen oproepen,...

10
Jan
'20

College beantwoord vraag van fractie Doen! over uitbreiding en beleid laadpalen gemeente Noordwijk.

In de raadsvergadering van 5 november jl. is door fractie Doen!, naar aanleiding van het mogelijk prioriteren van de uitbreiding van het aantal laadpalen in de gemeente, gevraagd naar het huidige beleid op dit punt. De portefeuillehouder, de heer J.P. van den Berg, heeft tijdens deze vergadering toegezegd dat het college deze vraag schriftelijk zal beantwoorden. Met deze brief wordt de gestelde vraag beantwoord...

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Opruimen NSS