Datum: 25-07-2021 - 14:42
14
Jun
'21

Een kleurrijke verbinding tussen Zeehonk en Wakersduin.

Per 1 augustus gaan basisschool Zeehonk en basisschool Wakersduin officieel fuseren. Vanaf het nieuwe schooljaar heten zij dan ook "fusieschool Zeehonk Wakersduin". Dit betekent voor de groepen 1 t/m 5 dat zij samenvoegen en op locatie Zeehonk huisvesten. De groepen 6,7 en 8 voegen niet samen...

03
May
'21

Groep 6 Zeehonk/Wakersduin ontvangt "Het Strandlopertje".

Deze week ontvingen de leerlingen van groep 6 van basisscholen Zeehonk en Wakersduin het tijdschrift "Het strandlopertje". Een prachtig informatief en geïllustreerd tijdschrift. Deze uitgave wordt ingezet  om de leerlingen alles te leren over de Noordwijkse natuur. Interessant, want onze natuur is heel divers...

01
Apr
'21

Een fleurig speelplein voor basisschool Zeehonk.

Op basisschool Zeehonk is er veel aandacht voor de directe omgeving van de school en is ervaringsgericht onderwijs een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Afgelopen november hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 zelf bloembollen geplant op het schoolplein, met als doel...

12
Jan
'21

Wakersduin en Zeehonk ‘strijden’ tegen elkaar met wandelcompetitie.

De teams van basisschool Wakersduin en Zeehonk zijn gestart met een wandelcompetitie met de app 'ommetje. Ze strijden tegen elkaar voor de eerste plaats in de ranglijst door iedere dag minstens 20 minuten te wandelen. Elke dag een wandeling maken is belangrijk...

30
Nov
'20

Wakersduin en Zeehonk werken samen aan ICT-pijler voor nieuwe school!

Op donderdag 26 november hadden basisscholen Wakersduin en Zeehonk een gezamenlijke studiedag. Een van de pijlers voor hun nieuwe school zal ICT in het onderwijs zijn om hun leerlingen voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Beide scholen beschikken...

19
Nov
'20

Gemeente Noordwijk stelt 50.000 euro beschikbaar voor nieuwbouw Wakersduin/Zeehonk.

De gemeenteraad heeft het verzoek van het college aangenomen en besloten om een definitief ontwerp voor de vervangende nieuwbouw voor basisschool Wakersduin uit te gaan werken, inclusief een kinderopvangvoorziening.....

05
Nov
'20

Leerlingen Zeehonk planten bloembollen.

Op basisschool Zeehonk hebben we in ons onderwijs aandacht voor de directe omgeving van de school. Ervaringsgericht leren is een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan onze kleuters. Om die reden hebben de leerkrachten het opschonen van het groen op het schoolplein aangegrepen...

04
May
'20

Alternatieve locaties voor fusie Wakersduin en Zeehonk onderzocht, voorkeur voor huidige locatie Wakersduin.

Op grond van het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs wordt momenteel onderzocht of een fusieschool van de Zeehonk en de Wakersduin kan worden gerealiseerd op de huidige locatie van de Wakersduin. Naar aanleiding van vragen c.q. opmerkingen van de raad en ingekomen notities van de medezeggenschapsraad van de Zeehonk is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar alternatieve locaties voor de voorgenomen fusieschool...

10
Sep
'19

Antwoord B&W op schriftelijke vragen van PvdA inzake fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk.

De PvdA heeft eerder schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en wethouders inzake het fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk. College van B&W heeft antwoord gegeven op deze vragen...

19
Aug
'19

PvdA stelt schriftelijke vragen aan B&W inzake fusietraject Wakersduin en Zeehonk.

Nadat op donderdag 11 juli de actiegroep “Zeehonk moet blijven” heeft ingesproken, heeft de fractie van PUUR tijdens de debatraad van 16 juli in de rondvraag geïnformeerd naar de scenario’s die door het college zijn onderzocht.
Wethouder Salman heeft in zijn beantwoording deze scenario’s naar onze mening slechts summier toegelicht. Bovendien is ook de functie...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.