Datum: 17-02-2020 - 14:18
10
Sep
'19

Antwoord B&W op schriftelijke vragen van PvdA inzake fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk.

De PvdA heeft eerder schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en wethouders inzake het fusietraject scholen Wakersduin en Zeehonk. College van B&W heeft antwoord gegeven op deze vragen...

19
Aug
'19

PvdA stelt schriftelijke vragen aan B&W inzake fusietraject Wakersduin en Zeehonk.

Nadat op donderdag 11 juli de actiegroep “Zeehonk moet blijven” heeft ingesproken, heeft de fractie van PUUR tijdens de debatraad van 16 juli in de rondvraag geïnformeerd naar de scenario’s die door het college zijn onderzocht.
Wethouder Salman heeft in zijn beantwoording deze scenario’s naar onze mening slechts summier toegelicht. Bovendien is ook de functie...

30
May
'19

Ouders van de Zeehonk-kinderen overhandigen petitie ‘Behoud de Zeehonk’ aan wethouder Dennis Salman. 

Gemeente Noordwijk en Sophia Scholen lijken achter gesloten deuren een compromis te sluiten om de Zeehonk te verhuizen, zonder enige inspraak van ouders of medezeggenschapsraad. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waar de raad in juli 2018 mee instemde, spreekt over onderzoeken van scenario’s. Maar ondertussen...

10
Apr
'16

CBS de Zeehonk heeft nu certificaat "School op Seef"

Woensdag kreeg CBS de Zeehonk het certificaat "School op Seef"

18
Mar
'16

Boomfeestdag bij de Zeehonk

Nationale Boomfeestdag en 150 jaar Badplaats keigoed gecombineerd.

12
Sep
'15

Plan voor veilige schoolomgeving Zeehonk

Een plan voor verbetering van de schoolomgeving van Basisschool De Zeehonk ligt van 14 tot en met 18 september op de school, Julianastraat 11, ter inzage. Op woensdag 16 september van 12.00 tot 13.00 uur en op vrijdag 18 september van 15.00 tot 16.00 uur zijn er inloopbijeenkomsten in de school.

07
Apr
'15

Veilige Schoolomgeving Basisschool Zeehonk

Het meerjarige project om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren is aangeland bij Basisschool Zeehonk aan de Julianastraat in Noordwijk aan Zee.

27
May
'14

Rondje Noordwijk - Rondje Europa

Maandag 26 mei om 08:30 uur heette Wethouder Van Duin (Puur Noordwijk) gasten uit Spanje, Italië en Turkije welkom op CBS Zeehonk.

11
May
'14

Provinciale Schoolzwemkampioenschappen 2014

Op zaterdag 10 mei namen drie Noordwijkse basisscholen deel aan de Provinciale Schoolzwemkampioenschappen in Zwijndrecht. De beste drie basisscholen van de lokale kampioenschappen mochten aan deze wedstrijd meedoen.