Datum: 23-02-2018 - 13:21
13
Dec
'17

Plan voor 63 sociale huurwoningen in Noordwijk

NWS koopt grond locatie Northgo

09
Dec
'17

Noordwijkse sociale huurwoningen levensloopbestendiger

Gemeente en NWS delen de kosten Noordwijkse sociale huurwoningen levensloopbestendiger

08
Oct
'17

Dag van het huren druk bezocht

Zaterdag stonden diverse bedrijven en instelling op het marktplein voor de brandweerkazerne om daar voorlichting te geven.

30
Sep
'17

NWS ‘Bouwmarkt’ op de Dag van het Huren

Wat bouwt de NWS op het Rederijkersplein, welke plannen zijn er voor de invulling van Locatie Northgo en hoe ziet compact en verplaatsbaar wonen eruit? Die vragen worden zaterdag 7 oktober 2017 beantwoord op de ‘Bouwmarkt’ van de Noordwijkse Woningstichting tijdens de Dag van het Huren.

22
Sep
'17

NWS doet mee aan Dag van het Huren

De NWS doet op zaterdag 7 oktober mee aan de Dag van het Huren. Kom langs bij onze informatietent op het Marktplein (Locatie Northgo) in Noordwijk voor een praatje met een woonspecialist of vastgoed- medewerker, het bekijken van onze nieuwbouw- plannen (Rederijkersplein, locatie Northgo, verplaatsbare woningen)...

12
Sep
'17

NWS koopt grond locatie Northgo

De Noordwijkse Woningstichting wordt eigenaar van de locatie Northgo aan de Duinwetering. Het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk is akkoord met het bod van de corporatie. De NWS wil op deze plek 63 sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om een mix van appartementen, eengezinswoningen, studio’s en een combinatie van beneden- en bovenwoningen.

23
Jun
'17

NWS zet in op sociaal huurbeleid

Een ambitieus programma voor betaalbare nieuwbouw, gelijke slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden en gematigde huurverhogingen. Dat zijn de contouren van het huurbeleid dat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) in overleg met de gemeente Noordwijk en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) heeft gemaakt.

15
Dec
'16

Gemeente Noordwijk, NWS en Huurdersbelangen leggen ambities vast in prestatieafspraken

Gemeente Noordwijk, NWS en Huurdersbelangen leggen ambities vast in prestatieafspraken

21
May
'16

NWS zet vaart achter energiebesparing

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) zet vaart achter het energiezuiniger maken van haar bezit.

30
Apr
'16

NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen.