Datum: 16-12-2017 - 10:18

04
Dec
'17

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met 3,4%

Uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de OZB in 2018 (bij gemiddelde woningwaarde gemeente) in Noordwijk 3,4% stijgt ten opzichte van 2017.

22
Sep
'17

Afscheid van Stephanie van den Bergh, een veelbelovend raadslid.

Donderdag 21 september 2017, was het zover, Stephanie zette een punt achter haar raadslidmaatschap. Een druk leven bracht haar tot dit besluit. Stephanie houdt niet van half werk, haar gezin is nummer één en met twee jonge kinderen vraagt het ouderschap de aandacht van haar als moeder...

08
Jul
'17

College beantwoordt vragen over WiFi4EU

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

08
Jul
'17

College beantwoordt vragen over inkomensafhankelijke bijdrage Wmo

Het college heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over de inkomensafhankelijke bijdrage in de Wmo. In de brief vraagt de partij het college wanneer de gemeenteraad een voorstel kan verwachten tot afschaffing van deze bijdrage.

20
Jun
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38, inkomensafhankelijke bijdrage Wmo

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38, inkomensafhankelijke bijdrage Wmo

08
Jun
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38, hondenbeleid

 

In de raadsvergadering van 2 februari 2017 stelde Janine Passchier namens Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig mondelinge vragen over de onduidelijkheden ten aanzien van het hondenbeleid in Noordwijk.

16
May
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38. inzake beleidsregels elektrische laadinfrastructuur

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari hebben wij ingestemd met de keuze ‘Open marktmodel elektrische laadinfrastructuur’.

14
Apr
'17

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

12
Apr
'17

Noordwijk verstandig ZELFSTANDIG

Wordt Noordwijk een fusie ingemoffeld om de problemen van Noordwijkerhout op te lossen?

12
Mar
'17

Schriftelijke vragen ex artikel 38, zorgen om zorg

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig blijft nauwgezet de zorg voor de Noordwijkers volgen en de procedures er om heen onder de loep nemen, want wij willen niet dat onze zorgbehoevende, vaak ook kwetsbare, mede-Noordwijkers van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd en oplossingen uitblijven.