Datum: 26-11-2020 - 01:54
17
Nov
'20

Tiny House bewoners sturen brief aan raad en college inzake Tiny Houses in Noordwijk.

Bewoners van een Tiny house in Delft (uitgeweken naar Delft omdat het project in Noordwijk niet van de grond kwam) sturen een brief aan het college en de gemeenteraad van Noordwijk over hun avonturen als Tiny house bewoners.....

14
Nov
'20

Motie ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ is door de raad aangenomen.

Op 26 mei 2020 riepen de fracties van NZ lokaal en Doen tijdens de raadsvergadering op om te onderzoeken of het mogelijk is parkeerterreinen in onze gemeente die geschikt zijn te overkappen met zonnepanelen. Dit gebeurt ook al in Bloemendaal. Het voordeel is dat een dergelijke opwek...

11
Nov
'20

Grote meerderheid gemeenteraad Noordwijk stemt in met begroting 2021. (22 ingediende moties/amendementen)

In een eerder nieuwsitem op BONgaven we u al aan dat de begroting voor 2021 van de gemeente Noordwijk sluit met een positief resultaat van € 329.000,- en ook de meerjarenbegroting is sluitend. (Begroting 2021 in één oogopslag) Dinsdagmiddag/avond vergaderde de gemeenteraad over de, door het college van B&W van de gemeente Noordwijk, voorgestelde Begroting 2021....

07
Nov
'20

Fracties gemeenteraad Noordwijk geven mening over begroting.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Alle fracties van de raad geven in onderstaande spread (lees meer...) aan waar zij aandacht voor vragen komend jaar. Hoeveel gaat de gemeente Noordwijk het aankomende jaar uitgeven? Wat zijn de gevolgen van Corona op de financiën van de gemeente. Komt er extra geld voor veiligheid, voor cultuur of voor de aanleg en het onderhoud van wegen?...

30
Oct
'20

Gemeenteraad gaat zich buigen over investeren in een basiskamp voor Space Campus Noordwijk

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het voorstel om € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de investering in een basiskamp bij de Space Campus Noordwijk. Maar de raad krijgt meer voorgelegd. Allemaal nodig om de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk in goede banen te leiden...

19
Oct
'20

Burgemeester schrijft brief aan raad inzake stand van zaken maatregelen bestrijding coronavirus.

De tweede golf van het coronavirus is een feit. Voor heel Nederland is een gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Ook in Noordwijk nemen we de maatregelen die daarbij horen. In deze brief neem ik u mee in de nieuwe regels en enkele overige ontwikkelingen in de coronacrisis. Zoals ik in mijn laatste brief van 18 september aan u heb aangegeven, houd ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het COVID-19 virus....

17
Sep
'20

Daniëlle Brink-Musters fractie PUUR als nieuw lid gemeenteraad benoemd.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft mevrouw Daniëlle Brink-Musters (fractie PUUR) op 17 september 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad. Door het vertrek van de heer Gerben van Duin is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid...

08
Sep
'20

 Inwoner stuurt open brief aan B&W en de gemeenteraad van Noordwijk inzake de naam ‘Julianahofje’.

Julianahofje Noordwijk is een mooi dorp dat al sinds de negende eeuw een beschreven geschiedenis kent. In de tijd dat het zich ontwikkelde van Northgo, Nortga en Noortwyck tot het hedendaagse Noordwijk, vonden er vele memorabele gebeurtenissen plaats op dit grondgebied. Op één plek, die al die tijd al onderdeel uitmaakt van die Noordwijkse geschiedenis, ben ik opgegroeid....

04
Sep
'20

Stichting Burgerbelang Julianahofje i.o. doet laatste oproep aan de gemeenteraad.

Eind september is de besluitvormende raad over de plannen rondom het Julianahofje. Stichting Burgerbelang Julianahofje i.o. is al enige tijd bezig om gehoor te krijgen bij de gemeente in verband met de bezwaren die er zijn tegen de bouw. De stichting is niet tegen de bouw van de sociale huurwoningen, zeker niet, maar de huidige parkeerdruk en verkeerssituatie laten het niet toe om nog eens 19 huizen extra te bouwen in de toch al krap bemeten ruimte...

23
Jul
'20

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit.

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit. Het gaat om een externe beoordeling van het integriteitsbeleid. En in hoeverre dit beleid onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit ondersteunt, stimuleert en borgt. “In mijn eerste half jaar als burgemeester heb ik geconstateerd dat Noordwijk op het onderwerp integriteit vaker onderwerp van gesprek is...

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.