Datum: 23-09-2020 - 21:00
17
Sep
'20

Daniëlle Brink-Musters fractie PUUR als nieuw lid gemeenteraad benoemd.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft mevrouw Daniëlle Brink-Musters (fractie PUUR) op 17 september 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad. Door het vertrek van de heer Gerben van Duin is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid...

08
Sep
'20

 Inwoner stuurt open brief aan B&W en de gemeenteraad van Noordwijk inzake de naam ‘Julianahofje’.

Julianahofje Noordwijk is een mooi dorp dat al sinds de negende eeuw een beschreven geschiedenis kent. In de tijd dat het zich ontwikkelde van Northgo, Nortga en Noortwyck tot het hedendaagse Noordwijk, vonden er vele memorabele gebeurtenissen plaats op dit grondgebied. Op één plek, die al die tijd al onderdeel uitmaakt van die Noordwijkse geschiedenis, ben ik opgegroeid....

04
Sep
'20

Stichting Burgerbelang Julianahofje i.o. doet laatste oproep aan de gemeenteraad.

Eind september is de besluitvormende raad over de plannen rondom het Julianahofje. Stichting Burgerbelang Julianahofje i.o. is al enige tijd bezig om gehoor te krijgen bij de gemeente in verband met de bezwaren die er zijn tegen de bouw. De stichting is niet tegen de bouw van de sociale huurwoningen, zeker niet, maar de huidige parkeerdruk en verkeerssituatie laten het niet toe om nog eens 19 huizen extra te bouwen in de toch al krap bemeten ruimte...

23
Jul
'20

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit.

Burgemeester Wendy Verkleij laat de komende maanden een grondige APK uitvoeren naar integriteit. Het gaat om een externe beoordeling van het integriteitsbeleid. En in hoeverre dit beleid onze bestuurlijke en ambtelijke integriteit ondersteunt, stimuleert en borgt. “In mijn eerste half jaar als burgemeester heb ik geconstateerd dat Noordwijk op het onderwerp integriteit vaker onderwerp van gesprek is...

14
Jul
'20

Historisch Overzicht van het Jan Kroonsplein naar de gemeenteraad gestuurd.

anBegin juli 2020 heeft het college het Historisch Overzicht van het Jan Kroonsplein naar de gemeenteraadsleden gestuurd. Het plaatst de ontwikkeling in perspectief en laat zien hoe de gemeente heeft gehandeld. Van plan naar intiem dorpsplein. “In de NRC wordt het Jan Kroonsplein misschien het meest lelijke plein van Nederland genoemd”. Met die woorden start het college het overzicht...

03
Jul
'20

Ontwikkeling Space Campus Noordwijk gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Space is een economisch speerpunt van de gemeente Noordwijk. De raad werd onlangs bijgepraat over 1 van de paradepaardjes. De Space Campus. Werk aan de winkel om de fysieke en virtuele community op te bouwen...

01
Jul
'20

Stemmen, stemmen en nog eens stemmen over 12 raadsvoorstellen, 17 amendementen en 15 moties in raadsvergadering gemeente Noordwijk.

Het werd weer een latertje op dinsdagavond 30 juni. Toen vond 'de tweede helft' plaats van een digitale gemeenteraadsvergadering, waarvan 'de eerste helft' op 23 juni al werd gespeeld, maar wegens tijdsgebrek kreeg deze gisteravond een vervolg waar uiteindelijk heel veel beslissingen genomen moesten worden. Het werd een avond van eerst praten en daarna van stemmen, stemmen en nog eens stemmen...

29
Jun
'20

Sebastiaan Duivenvoorde benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft de heer Sebastiaan Duivenvoorde uit Noordwijkerhout op 29 juni 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad. Door het vertrek van Theo Alkemade (nieuwe wethouder gemeente Noordwijk) is er een vacature in de gemeenteraad ontstaan. Om deze plaats op te vullen benoemt de voorzitter een nieuw lid. Wie bij...

27
Jun
'20

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals brief aan de gemeenteraad inzake plannen bouw Julianahof.

Stichting Burgerbelang Julianahof schrijft nogmaals een brief aan de gemeenteraad inzake de plannen voor de bouw van het Julianahof, Albertus van Velsenstraat in Noordwijk-Binnen. Het is hun opgevallen dat op de besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni jl. het voorontwerpbestemmingsplan ter visie is gelegd om maatschappelijk draagvlak te peilen en dat de raad verzocht is in te stemmen met het ontwerp...

24
Jun
'20

Fracties gemeenteraad geven mening over Perspectiefnota.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening en de Perspectiefnota vast. Alle fracties geven in onderstaande spread aan waar zij aandacht voor vragen komend jaar....