Datum: 12-12-2019 - 01:44
12
Aug
'19

College presenteert oplossing voor Bronsgeest.

Bronsgeest: juist wel of juist niet bebouwen? Noordwijk voert hierover al lang discussie. Het college hakt de knoop door. Deels bebouwing met onder andere sociale en middensegment woningen. Deel behoud van de bollengrond. Maar de oplossing betekent meer. Het is onderdeel van het Deltaplan Wonen in de nieuwe gemeente Noordwijk...

30
May
'19

Tijdelijke verpachting percelen Bronsgeest.

Dinsdag 28 mei 2019 heeft het college besloten percelen in Bronsgeest tijdelijk te verpachten ten behoeve van agrarische teelt. De betreffende gronden liggen momenteel braak in afwachting van definitieve besluitvorming over het al dan niet bebouwen van Bronsgeest...

17
Jan
'19

Open brief aan inwoners Gemeente Noordwijk van PUUR, D66 en PvdA

Geachte inwoners, de grote negatieve gevolgen van niet bouwen op Bronsgeest:

• Geen betaalbare woningen op korte termijn voor starters, senioren en jonge gezinnen

• Ca 17 miljoen gemeenschapsgeld en 660 woningen gaan door het afvoerputje....

16
Mar
'16

CDA stelt vragen over Bronsgeest

Fractievoorzitter Jan de Ridder van CDA Noordwijk heeft het College de vraag gesteld waarom het aantal buiten Bronsgeest te bouwen woningen als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Waarom mag de Noordwijker dit niet weten?

30
Jan
'16

Schriftelijke vragen ex. Art. 49 over bouwen Bronsgeest van CDA Noordwijk.

Schriftelijke vragen ex. Art. 49 over bouwen Bronsgeest van CDA Noordwijk.

29
Nov
'14

Bronsgeest vrijgegeven voor planvorming

In de raadsvergadering van 26 november jongstleden heeft de gemeenteraad de planvorming voor bebouwing van het gebied Bronsgeest vrijgegeven.

03
Oct
'14

Fracties CDA Noordwijk, VVD Noordwijk en Noordwijk Zelfstandig inzake Bronsgeest.

Schriftelijke vragen ex artikel 46 van het Reglement van Orde van de fracties CDA Noordwijk, VVD Noordwijk en Noordwijk Zelfstandig inzake Bronsgeest.