Datum: 25-06-2019 - 01:50
09
okt
'17
“Ministerie fluit Noordwijkse gemeenteraad terug”
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

“Ministerie fluit Noordwijkse gemeenteraad terug”

“Ministerie fluit Noordwijkse gemeenteraad terug”

De gemeenteraad van Noordwijk zei: “U bent te laat.”

 

De bezwarencommissie zei: “U bent te laat en een referendum is niet bedoeld voor invloed op het Parlement.”

 

Nu schrijft het ministerie: “U bent helemaal niet te laat en u kunt een referendum prima gebruiken voor het Parlement besluit.”

 

Ter herinnering. 

 

Op 6 juli heeft de gemeenteraad mijn verzoek om de herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout te onderwerpen aan een referendum, afgewezen, met als argument dat ik te laat was: het verzoek had voor 20 april moeten worden gedaan.

Ik tekende bezwaar aan met als argument dat de gemeenteraad niet erg eerlijk is: want de raad zelf had op 20 april juist verkondigd dat het echte besluit tot herindeling pas op 6 juli zou vallen.

 

Op 28 september jl. bracht de Noordwijkse Commissie Bezwaar –en Klaagschriften aan de gemeenteraad advies uit om mijn bezwaar af te wijzen met als argument dat ik te laat ben. Want het herindelingsadvies is prompt na afwijzing van mijn verzoek door de raad op diezelfde 6 juli aangenomen, op 7 juli ’s ochtends doorgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland, die het nog dezelfde ochtend doorstuurden naar de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Dat het niet erg eerlijk is een besluit waartegen bezwaar bestaat ogenblikkelijk door te sturen en de behandeling van het bezwaar maanden uit te stellen, om dan te zeggen dat de bezwaarmaker te laat is, zal ook iedereen (behalve dan de gemeenteraad en zijn commissie) toegeven.

 

Heden ontving ik een schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken, gedateerd 6 oktober 2017. Ik citeer daaruit:

 

 "Indien de rechter besluit dat het inleidend verzoek voor een referendum onterecht door de gemeenteraad zou zijn afgewezen, dan bestaat er in de periode tot parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voldoende mogelijkheid voor de gemeente Noordwijk om een referendum te organiseren.”

 

Het standpunt van de commissie Bezwaar –en Klaagschriften en van de gemeenteraad, dat een referendum te laat zou komen en voor de kwestie geen geschikt middel zou zijn, wordt dus door de Minister met zoveel woorden onmiddellijk tegengesproken.

 

Waarvan acte.

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat