13
sep
'17
NWS koopt grond locatie Northgo
Geschreven door NWS

NWS koopt grond locatie Northgo

De Noordwijkse Woningstichting wordt eigenaar van de locatie Northgo aan de Duinwetering. Het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk is akkoord met het bod van de corporatie. De NWS wil op deze plek 63 sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om een mix van appartementen, eengezinswoningen, studio’s en een combinatie van beneden- en bovenwoningen.

Op de grond die de NWS in bezit krijgt, stond tot vorig jaar de Northgo sporthal. Het overige deel van het gebied is nu nog in gebruik voor de weekmarkt en als parkeerterrein. Ook de schietvereniging Blijf voor ’t land is hier gevestigd. De markt verhuist binnen afzienbare tijd naar een andere locatie. De schietclub blijft op deze plek en wordt ingepast in het nieuwbouwplan.

Ambitie

De Noordwijkse Woningstichting heeft als ambitie om de komende tien jaar zeshonderd sociale huurwoningen te bouwen. Directeur/bestuurder Willem van Duijn is blij met deze aankoop. ‘Dit brengt ons weer een stap dichter bij onze doelstelling. Noordwijk heeft deze woningen heel hard nodig.’ De NWS wil dit jaar al beginnen met de bouw van veertig zorggeschikte woningen aan het Rederijkersplein. Direct daarop aansluitend moet ook de locatie Northgo worden bebouwd.

 De wachttijd voor een sociale huurwoning in Noordwijk bedraagt ruim zeven jaar. ‘Er is aan alle woningtypen wel behoefte’, benadrukt Van Duijn, ‘vandaar dat we hier zo gevarieerd mogelijk bouwen voor starters, doorstromers en senioren.’ De nadruk ligt wel op één- en tweepersoonshuishoudens omdat die de grootste groep van woningzoekenden vormt. De huurprijs hangt af van de grootte van de woningen, maar blijft volgens de NWS onder de 600 euro per maand.

Woningtypen

De locatie Northgo wordt begrensd door de Duinwetering, Susanna van Ettenstraat en Johanna van der Hoornstraat. De voorlopige stedenbouwkundige schets gaat uit van de bouw van een appartementencomplex langs de Duinwetering, met daarachter de overige woningtypen die in de vorm van een hof worden gerealiseerd. Voor de 63 woningen worden 95 parkeerplaatsen aangelegd.

De voorlopige schets wordt de komende periode uitgewerkt tot een definitieve verkaveling. Dan kan ook het exacte aantal woningen worden vastgesteld en op basis daarvan de definitieve grondprijs die de NWS aan de gemeente betaalt.

Locatie Northgo sept2017

De grond aan de Duinwetering die de NWS wil bestemmen voor honderd procent sociale woningbouw.