13
sep
'17
Aflsuiting Nagelbrug, Voorhout, 20-23 okt 2017
Geschreven door Provincie Zuid-Holland

Aflsuiting Nagelbrug, Voorhout, 20-23 okt 2017

Boskalis en de provincie Zuid-Holland treffen voorbereidingen voor het afronden en in gebruik nemen van de nieuwe rotonde op de Nagelbrug. Hiervoor moeten nog wel veel werkzaamheden op de rotonde worden uitgevoerd, waarbij doorgaand verkeer niet mogelijk is.

Fietsers kunnen overigens (wellicht enige hinder) wel alle richtingen op. Doel is dat de rotonde na dat weekend beschikbaar is voor al het verkeer en dat we daarmee weer een grote stap zetten qua doorstroming en veiligheid. 

De afsluiting (onder klein voorbehoud) is voorzien in het het weekend van 20-23 oktober.

Aangezien de afsluiting gelijk is aan de eerdere afsluiting in april 2017, is met elkaar het volgende afgesproken:
• Het is niet nodig deze weekendafsluiting separaat in een bijeenkomst met TOV en NOV te bespreken
• Provincie zorgt voor adequate informatie (factsheet en/of nieuwsberichten e.d). en stelt deze ter beschikking
• TOV en NOV helpen de informatie te verspreiden op hun site, leden e.d.
• Provincie en Boskalis benaderen ook nog andere direct belanghebbenden bijvoorbeeld het sportpark
• Provincie houdt in de plannen rekening met bedrijven in het wegvak bij Noordwijk N444 (Tuincentrum, Jachthaven e.d.).