Datum: 25-06-2019 - 02:05
16
jun
'17
Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel

Het onderzoek naar het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond. De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd nadat bleek dat er bij het omzetten van de oude bestemmingsplannen naar een nieuw, actueel bestemmingsplan, fouten zijn gemaakt.

 Onvoldoende nauwkeurig

Het onderzoeksbureau Tonnaer concludeert dat dit in hoofdzaak komt omdat er door het ambtelijk apparaat onvoldoende nauwkeurig is gewerkt. Dit bleek uit het grondig vergelijken van hoe de oude bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en verenigd in één nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Tonnaer liep de oude plannen en de actualisatie daarvoor minutieus na.

Volledige medewerking

De toenmalige wethouders Leon van Ast, Leendert de Lange en Martijn Vroom hebben eveneens bijgedragen aan het onderzoek en geholpen om zo nauwkeurig mogelijk de verschillen te verklaren tussen de oude bestemmingsplanbepalingen en de bepalingen in het geactualiseerde plan. Zij hebben volledige medewerking aan het onderzoek verleend.

Uitkomst onderzoek

De conclusie luidt: het ambtelijk apparaat heeft onzorgvuldig werk geleverd bij het opstellen en/of controleren van het (concept-) bestemmingsplan, waarbij ook de informatievoorziening aan het toenmalige college en betrokken wethouders onjuist is geweest. Burgemeester Jan Rijpstra hierover: “We hebben de verschillen boven tafel. Ze zijn veroorzaakt door ambtelijk falen. Het bestuur en betrokken wethouders mochten erop vertrouwen dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke organisatie correct was. Ze hebben conform hun bestuurlijke rol gehandeld. We hebben op dit moment geen aanleiding te concluderen dat er vanuit de ambtelijke organisatie dan wel het betrokken externe planbureau sprake is geweest van opzet.”

Aanscherping van interne controle

In een brief aan de gemeenteraad stelt het college met nadere voorstellen te komen hoe wordt omgegaan met de geconstateerde verschillen richting het toekomstige bestemmingsplan. De gemeente heeft de eigen werkmethoden aangescherpt ter voorkoming van fouten. Niet twee mensen die controleren; maar drie, die er alle tijd voor krijgen. De direct-verantwoordelijke werknemers werken niet meer bij de gemeente of vervullen een andere functie in de gemeentelijke organisatie. Ook zal het college het gesprek aangaan met Kuijper Compagnons dat voor de gemeente het (concept-) bestemmingsplan heeft opgesteld.

Conclusies
 

Hoofdconclusies Tonnaer

Er zijn tien onvolkomenheden met dusdanige verschillen en van een zodanige impact dat die in deze getale niet zouden mogen voorkomen in een plan. Een enkele discrepantie kan altijd, maar dit zijn er veel.

Er zijn in het nieuwe bestemmingsplan op een tiental locaties onverklaarbare extra functies en/of bouwmogelijkheden toegevoegd. Het grootste verschil bevindt zich rondom Olieburg (Gat van Palace/Prominent Inn/Esplanade-locatie)

Voor 5 locaties gaat het om het niet juist bestemmen van functies, waardoor deze functies zijn weg-bestemd. De impact hiervan is aanzienlijk. Voor de overige 5 locaties is er sprake van het ongewild toekennen van extra bouwmogelijkheden. Het gaat hierbij om het terrein bij Huis ter Duin, De Grent, Gat van Palace/Prominent Inn/Esplanade, de terrassenstrook langs de KW Boulevard en de Golfflat. De impact hiervan is fors.

Hoofdconclusies onderzoekcommissie

De ambtelijke organisatie heeft collegebesluiten niet correct uitgevoerd en onvoldoende zorgvuldig werk geleverd bij het opstellen en/of controleren van het (concept) bestemmingsplan. Ondanks dat het toenmalige college juist specifiek aandacht heeft gevraagd voor het conserverend bestemmen van de percelen waar zich nu de grootste verschillen bevinden (rondom de Olieburg, de Grent en de terrasstrook langs de Koningin Wilhelmina Boulevard).

Ook toen de betrokken wethouders Van Ast, De Lange en Vroom de ambtelijke organisatie op verschillende momenten kritische controlevragen hebben gesteld, heeft de ambtelijke organisatie daarop (herhaaldelijk) bevestigd dat genoemde locaties conserverend bestemd waren.

Hoofdconclusie vervolgstappen

Er is op dit moment geen aanleiding om te concluderen dat er vanuit de ambtelijke organisatie dan wel het betrokken externe planbureau sprake is van opzet. Naar de mening van het college dient nog wel nader onderzoek te worden gedaan naar de onverklaarbare verschillen op de 5 locaties waar sprake is van het ongewild toekennen van extra bouwmogelijkheden name naar de ambtelijke opdrachtverstrekking aan Kuijper Compagnons en naar de wijze hoe zij uitvoering aan die opdracht voor deze locaties hebben gegeven.

Links

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat