Datum: 29-07-2021 - 11:53
02
apr
'17

Schriftelijke vraag ex artikel 38 Reglement van Orde inzake (niet) verwerving pand Nicolaas Barnhoornweg

Betreft: schriftelijke vraag ex artikel 38 Reglement van Orde inzake (niet) verwerving pand Nicolaas Barnhoornweg

Geacht College,

 

 

Op 23 maart jl. is het collegevoorstel tot verwerving van 3 percelen met opstallen aan de Nicolaas Barnhoornweg in de vergadering van de gemeenteraad behandeld.

 

Bij de behandeling van dit agendapunt is door de fractievoorzitter van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig geconstateerd dat dit slechts een “halve strategische aankoop” is omdat is nagelaten ook de woning Nicolaas Barnhoornweg 38 tijdig te verwerven waarmee t.z.t. een groter aaneengesloten gebied had kunnen worden ontwikkeld.

 

Ter vergadering heeft het college geen reactie gegeven op dit punt van kritiek.

In de lokale pers krijgt dit onderwerp opnieuw aandacht.

 

D66 Noordwijk hecht aan een maximale transparantie in dergelijke gemeentelijke grondtransacties.

 

Vraag:

Kunt u ons (alsnog) toelichten waarom is afgezien van een (tijdige) verwerving van het perceel Nicolaas Barnhoornweg 38?

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.