Datum: 19-09-2021 - 19:52
05
jan
'17

Nieuwjaarspeech burgemeester

Teloorgang? Onzin! Burgemeester Jan Rijpstra is optimistisch over de toekomst van Noordwijk. Dat bleek uit de speech die hij tijdens de nieuwjaarsreceptie uitsprak op woensdag 4 januari 2017. Nederland wordt een verbonden samenleving waar we hoopvol realistisch zijn.

 

Hieronder volgt de tekst van de speech.

Dames en Heren,

Namens het gemeentebestuur van Noordwijk wil ik u een voorspoedig en gezond 2017 wensen en een speciale dank aan alle diensten die de jaarwisseling in goede banen hebben geleid!

Op 20 december sloten wij het jaar 2016 feestelijk af met een geweldige bijeenkomst met ons personeel in het kader van Noordwijk de energieke Zeven Sterren Kustgemeente.

Immers, als je naar een andere wijze van werken wilt komen, dan kan dat alleen wanneer je dat in alle lagen van je organisatie gaat doen. En dat betekent dat je iedereen moet laten kennismaken met het zeven sterren-concept. Die sterren zijn:

 • Energieke Samenleving
 • Geweldige Sportmogelijkheden
 • Sfeervolle sportcentra
 • Aantrekkelijke leefomgeving
 • Rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenport
 • Uitstekende bereikbaarheid
 • Veelzijdige economie en toerisme

Het doel is om veel meer integraal te gaan werken. Vraagstukken niet meer van de ene afdeling naar de andere afdeling te laten gaan, op een stapel te leggen en op de vraag hoe het ermee staat te moeten antwoorden dat we er nog niet aan zijn toegekomen. We hebben in Noordwijk te maken met complexe vraagstukken, zeker op het gebied van ruimte, verkeer en duurzaamheid. Maar vergeet ook niet het sociale domein, zoals dat nu heet. Het is onmogelijk om de vraagstukken maar vanuit één gezichtspunt te bekijken.

Wat dat betreft komt de omgevingswet en de omgevingsvisie die wij moeten opstellen op het juiste moment en heeft Noordwijk in 2015 als één van de eerste gemeenten besloten hieraan te gaan werken. Met als resultaat De energieke 7 Sterren kustgemeente.

Op de 20e waren er zeven groepen samengesteld met medewerkers uit onze organisatie -en dat mochten geen twee personen uit één afdeling zijn- waarbij men een half uur de tijd kreeg met een budget van 1000 euro om ‘hun’ ster te presenteren en de collega’s laten te ervaren wat de ster inhoudt.  Het waren creatieve vondsten en na 3,5 uur hadden zo’n 190 medewerkers kennis genomen van de onze zeven sterren.  Het was een groot succes, en voor het komend jaar gaan we hiermee verder om -noem het maar- een cultuuromslag in het werken tot stand te brengen.

Dames en heren,

100 jaar geleden, in 1917 kregen alle mannen het actief kiesrecht en de vrouwen het passief recht -ze mogen dus gekozen worden maar nog niet zelf stemmen- in 1919 kregen ook zij het actieve kiesrecht.

Hoe mooi is het om als inwoner dit recht en voorrecht te hebben. Dat je direct invloed kunt uitoefenen wie jij als vertegenwoordiger in een gemeenteraad, provinciale staten, waterschap en Tweede Kamer gekozen wilt hebben. Maar verkijk je niet op de rol en taak die je als gekozen volksvertegenwoordiger hebt. Je moet in feite af van je rol als belangenbehartiger. Je bent wel een aanspreekpunt maar je bent geen pion of een zetbaas van iemand. Een volksvertegenwoordiger moet onafhankelijk zijn of haar afweging kunnen maken zonder last en ruggespraak. Geen cliëntelisme. Belangrijk is om informatie van alle kanten tot je te nemen, feiten te vinden en daarop je mening te baseren. En het belangrijkste is dat je kunt uitleggen hoe je tot je besluit of conclusies bent gekomen; dit geldt ook voor onderzoeksjournalisten.

We leven in een democratie, en aan de vooravond van de landelijke verkiezingen in maart, kwam NRC Next op 2 januari met het begin van een serie artikelen over de komende verkiezingen. Ze hadden de verkiezingsprogramma’s samengevat en verbonden tot de volgende missie voor Nederland:

Nederland wordt een verbonden samenleving waar we hoopvol realistisch zijn. Vasthouden aan onze idealen, de daad bij het woord voegen en waar kansen voor iedereen zijn. Denkend aan Nederland maken we na maart keuzes, voor Nederland, zijn nu wij aan bod, is het tijd voor verandering, moeten we de basics fixen om een zeker Nederland te krijgen dat weer van ons is. Bron: NRC Next  2 januari 2017

Kort en goed, meer dan ooit moeten we luisteren en niet alleen als het ons goed uitkomt. Maar ook stelling durven nemen, zeggen waar je voor staat maar vooral waarom en gebaseerd op feiten, er moet een onderbouwing zijn. Daarbij komt voor mij nog wel een ander aspect om de hoek kijken. Hier in onze Grondwet staan onze fundamentele rechten. In artikel 7 van de Grondwet staat:

In Nederland mag je zeggen en schrijven wat je denkt zonder daar eerst toestemming voor te vragen. We hebben in Nederland dus geen censuur. Dat betekent niet dat je alles mag zeggen en schrijven zonder dat je daarvoor straf kan krijgen. Dat kan namelijk wel. Als je bijvoorbeeld iets zegt dat voor andere mensen kwetsend of beledigend is, kunnen ze naar de rechter gaan.

Toch is de vrijheid van meningsuiting niet een vrijbrief om alles maar te vinden en te zeggen. Er is ook nog een ongeschreven regel, die van het fatsoen. Het is een norm die we hoog moeten houden en elkaar er ook op aanspreken. Taalgebruik , mensen in hun waarde laten en vooral communiceren.  Ik maak burenruzies mee, met beeld en geluidopnames waar het fatsoen ver te zoeken is. Of in de bejegening van ambtenaren.

Een open dialoog is goed maar ook het accepteren en respecteren dat een besluit anders kan uitvallen ook. Dat is democratie en misschien moeten we die democratie nog meer gaan uitdragen. Als gekozen volksvertegenwoordigers, als college maar ook als vertegenwoordigers van grote clubs als ondernemers, horeca, wijk- en sportverenigingen. Voor 2017 zal dit naar mijn mening nog meer en beter moeten.

Collega Goedhart brak gisteren een lans voor een fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk. Het was op de dag dat in Binnenlands Bestuur een artikel stond over een promotie onderzoek dat stelde dat gemeentelijke herindeling geen enkele invloed heeft op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter, zo stelt de onderzoeker. Dat is natuurlijk koren op de molen van degenen die geen bestuurlijke fusie willen. Dat is hun goed recht en dat geluid mag ook worden gehoord. Tegelijk hebben beide gemeenteraden ingestemd met het laten doen van een onderzoek naar de diverse vormen van samenwerking tussen Noordwijkerhout en Noordwijk. De resultaten zullen zoals het nu lijkt in maart worden gepresenteerd en is het woord aan beide raden.

Zo hebben we het afgesproken. Ondertussen -los van dit onderzoek- werken Noordwijkerhout en Noordwijk intensief samen op het gebied van Personeel en Organisatie, Informatisering en Automatisering en trekken we samen op bij de implementatie (invoering in ons beleid) van de omgevingswet. Ik ben ervan overtuigd dat het ons geld gaat opleveren. Maar Gerrit, om met Claudia de Breij te spreken, als jij vraagt:

Mag ik dan bij jou schuilen,

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag,

Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt, 

‘k hou een kamer voor je vrij.

Dames en Heren,
Vorig jaar hebben we 150 jaar badplaats gevierd. Mijn voorganger burgemeester Pické stond samen met anderen aan de wieg om de teloorgang van de visserplaats om te bouwen naar een mondaine badplaats met hoogwaardige accommodaties. In samenwerking met veel ondernemers heeft Noordwijk zich in die 150 jaar ontwikkeld. En nu staan we op een vergelijkbaar kantelpunt. Hoe gaan we onze badplaats de komende decennia ontwikkelen. Met hoogwaardige nieuwbouw, behoud van ons cultureel erfgoed, onze uitstekende hospitality en als hotel en congresgemeente.  De kop in een artikel van enkele dagen geleden:  ’De teloorgang van een toeristenplaats’ geeft geen juist beeld. Het jaar 2017 gaat heel veel brengen. Een greep:  Hotels van Oranje; Gat van Palace; terrein voorheen Bloemenzee; SJC; Offem-Zuid; parkeeraanpak; herinrichting Parallelboulevard; herinrichting Kerkstraat en Kloosterplein.  Maar teloorgang: onzin. Een gemeente met zo’n rijk cultureel en sportleven in een van de mooiste gebieden van Nederland. Integendeel we laten de zeven sterren stralen met als flonkerende ster in 2017 de sport want we zijn niet voor niets European City of Sport geworden.

Kortom: Noordwijk, daar wil ik wonen!  Zoals ons eigen Noordwijks Volkslied dat ook zo mooi verwoordt.

Jan Rijpstra
Burgemeester Noordwijk

groep mensen in zaal

Meest populair

 • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
 • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
 • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
 • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
 • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.