Datum: 31-03-2020 - 03:44
07
sep
'16
Negen op de tien Nederlanders ziet belang behoud monumenten
Geschreven door Wilhelmus Wildeman

Negen op de tien Nederlanders ziet belang behoud monumenten

Negen op de tien Nederlanders ziet belang behoud monumenten

 

In het weekend van 10 en 11 september zijn ruim 5.000 monumenten gratis te bezoeken tijdens de
BankGiro Loterij Open Monumentendag 2016
Amsterdam, 4 september 2016 – Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland.
Maar liefst 89% van onze landgenoten vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed
behouden blijft. Tegelijkertijd maakt het merendeel van de Nederlanders (58%)
zich zorgen over de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten in
ons land. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Right Marktonderzoek naar
monumentaal erfgoed. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Projectbureau
Open Monumentendag en de BankGiro Loterij, de hoofdpartner van de Open
Monumentendag voor de aankomende vijf jaar. Aankomend weekend vindt de
BankGiro Loterij Open Monumentendag 2016 plaats en zijn ruim 5.000 monumenten
gratis te bezoeken.
Het aantal mensen dat aangeeft het behoud van monumenten belangrijk te vinden is ten opzichte van 2014
gestegen met 8%. Een belangrijke nationale of regionale gebeurtenis die heeft plaatsgevonden bij een
monument, is voor Nederlanders dé reden om een monument niet verloren te laten gaan. Bijna de helft geeft
aan dat zij een monument dat als symbool voor een dorp of een stad fungeert ook liever niet zien verdwijnen.
Tevens vindt 87% van de Nederlanders dat monumenten een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht
van een stad of dorp. Op de vraag in hoeverre men zich medeverantwoordelijk voelt voor het behoud van
monumentaal erfgoed in Nederland of in de eigen regio, reageert ruim 40% bevestigend.
Een derde bezocht monument afgelopen jaar
Ruim driekwart van de Nederlanders heeft wel eens een monument bezocht; een derde van de Nederlanders in
het afgelopen jaar. Bij maar liefst de helft hiervan gaat het om twee tot vier monumenten. De mogelijkheid om
iets te leren over de historie (69%), nieuwsgierigheid (48%) en de wens om meer te weten te komen over een
dorp, stad of regio (36%) beweegt mensen om een monument te bezoeken.
De Dam favoriet
De Dam in Amsterdam en de bijbehorende monumenten als het Paleis op de Dam en het Monument op de Dam
worden het vaakst als meest aansprekende monument van Nederland genoemd (18%). Het Rijksmuseum en
diverse kastelen en paleizen neemt men ook vaak in de mond.

 

Jaarlijks 1 miljoen bezoekers BankGiro Loterij Open Monumentendag
Bijna negen van de tien respondenten geeft aan dat het bezoeken van een monument eraan bijdraagt dat
mensen beter begrijpen wat het belang is van monumentenzorg. Met de gedachte om meer draagvlak te creëren
voor het behoud van monumenten is dertig jaar geleden Open Monumentendag opgericht. Inmiddels bezoeken
jaarlijks een miljoen mensen BankGiro Loterij Open Monumentendag, waarbij gedurende een weekend ruim
vijfduizend monumenten gratis toegankelijk zijn. Het onderzoek wijst uit dat 84% van de Nederlanders het
voortbestaan van Open Monumentendag belangrijk vindt.
Edith den Hartigh, namens Projectbureau Open Monumentendag: “Nederlanders geven in het onderzoek aan de
BankGiro Loterij Open Monumentendag met name te waarderen vanwege de toegang tot de vele monumenten
die normaal gesproken gesloten zijn. Dit stimuleert ons om het evenement voort te zetten, maar dat was niet
mogelijk geweest zonder de verbintenis met de BankGiro Loterij voor de aankomende vijf jaar.”
Michiel Verboven, managing director BankGiro Loterij: “Wij vinden het belangrijk dat dit evenement blijft
bestaan. Het past bij onze missie om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. Met de bijdrage
van 1,7 miljoen euro willen we in samenwerking met Projectbureau Open Monumentendag nog meer mensen de
monumentenpracht die Nederland kent laten zien.”
Informatie onderzoek
Het onderzoek naar monumentaal erfgoed is uitgevoerd door Right Marktonderzoek onder een representatieve
steekproef van 1.341 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Opruimen NSS