Datum: 25-06-2019 - 01:45
05
sep
'16
CDA heeft grote zorgen over omgang van College met onze inwoners
Geschreven door CDA Noordwijk

CDA heeft grote zorgen over omgang van College met onze inwoners

De kwestie rond de bewoners van ‘De Branding’ die op straat dreigden te worden gezet, heeft gezorgd voor veel onnodige onrust en leed.

De wijze waarop het College en verantwoordelijk wethouder Fles hierin hebben gehandeld, verdient bepaald geen schoonheidsprijs. De sluiting van De Branding is al 4 maanden bekend, en daarmee ook de noodzaak om de vaak kwetsbare groep huurders de helpende hand te bieden. De gemeente kwam pas na 3 maanden in actie, met de nodige fouten, veel bureaucratische verwijzingen en weinig gevoel.

 

 

Op een mede door de gemeente georganiseerde avond voor de bewoners bleek de gemeente zelf per ongeluk afwezig. De bewoners mogen in eerste instantie niet samen met een door hen gewenste begeleider een gesprek hebben, sterker deze begeleider wordt monddood gemaakt. Verder werden alleen mensen die met een advocaat kwamen, bij het loket ingeschreven; wie die niet had, werd weggestuurd. Het CDA acht dit niet de manier waarop met burgers moet worden omgegaan. Daarom heeft het CDA de wethouder de laatste tijd hierop aangesproken. Net zoals wij hebben gedaan bij het dossier ‘wegvallen huishoudelijke hulp van Groot Hoogwaak’. Ook hierin heeft de wethouder zich vooral “ambtelijk” opgesteld; we kennen inmiddels het bedroevende eindresultaat. Bij de aanpak rond de opvang van statushouders bij Uitvaltij constateren wij eveneens grote fouten bij de informatie aan de omwonenden.

 

Tot onze verbazing heeft wethouder Fles zeer recent een brief d.d. 2 september 2016 verstuurd aan de Gemeenteraad over de kwestie ‘De Branding’. Niet van of namens het College, maar blijkbaar op persoonlijke titel als wethouder. Daarin het volgende citaat:

“Tot slot is er nog één schakel in het systeem waarover we van oordeel zijn dat die nog niet goed is opgelijnd. Dat betreft de rol van individuele raadsleden. Het handelen van leden van de raad dient in lijn te zijn met het door de raad vastgestelde beleid. …. Het kan niet zo zijn dat een raadslid of een fractie een geheel eigen interpretatie geeft van de Wmo en daarmee bewoners op het verkeerde spoor zet. De bewoners is hiermee extra leed aangedaan.”

Blijkbaar is dit de wijze waarop de wethouders de fracties toespreken en aansturen. Het CDA is hier niet van gediend, zeker niet van de verdachtmakingen. De CDA-fractie heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het controleren van het College en het in de bres springen voor de inwoners als zij niet correct worden behandeld. Daarbij bestrijden wij dat wij een eigen interpretatie hebben gegeven van de Wmo.

Bovengenoemde passage in de brief van de wethouder is ongepast. Het CDA roept haar op tot meer communicatie met de Noordwijkers en een minder bureaucratische houding.

Daartoe ook bereikbaar te zijn bij moeilijke onderwerpen voor de Noordwijkse inwoners.

 

Theo Alkemade,

Fractievoorzitter

CDA Noordwijk

Meest populair

  • Man vermist Noordwijk (Update 8)
  • 33 Noordwijkse restaurants samen in Campagne 2 FOR 1 (2013)
  • Automobilist vliegt over de rotonde en schept meerdere fietsers op de Gooweg
  • Terug in de tijd: Hoe zag discotheek Boule 7 er ook alweer van binnen uit?
  • Jongen afgetuigd in de Abraham van Rooijenstraat