Datum: 29-07-2021 - 10:46
30
apr
'16

NWS verlaagt huur vrijkomende woningen

Om haar bezit betaalbaar en bereikbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep woningzoekenden, verlaagt de Noordwijkse Woningstichting de huurprijs van een groot aantal vrijkomende huizen.

In totaal 1465 woningen krijgen op termijn een streefhuur tot aan de hoogste grens van de huurtoeslag (628 euro) en ruim 71 procent (1045 woningen) daarvan valt straks zelfs onder de laagste grens van 586 euro. De corporatie wil haar voorraad sociale huurwoningen de komende jaren ook flink vergroten: van de huidige 2068 tot 2650 in het jaar 2030.

 

 

De groep van actief woningzoekenden in het gebied Holland Rijnland bestaat voor 70 procent uit mensen die vanwege hun inkomen recht hebben op huurtoeslag, een tegemoetkoming in de woonlasten. Sinds 1 januari van dit jaar is door de rijksoverheid bepaald dat aan hen alleen huizen mogen worden toegewezen met een huurprijs die binnen de grenzen van deze toeslag valt: 586 euro voor 1- en 2 persoonshuishoudens en 628 euro voor 3- en meerpersoonshuishoudens. Om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in de zoektocht naar een woning toch een gelijkwaardige kans van slagen houdt, hebben de corporaties in de regio afgesproken dat 70 procent van de vrijkomende huizen binnen deze huurprijscategorieën gaat vallen.

Om haar woningbezit aan te passen aan de vraag, wil de NWS te dure sociale huurwoningen verkopen of in de vrije sector aanbieden. Met de opbrengst daarvan moet de nieuwbouw van compacte, betaalbare sociale huurwoningen voor kleine huishoudens met een laag inkomen mede worden gefinancierd. Tot 2030 wil de Noordwijkse corporatie in totaal 1000 van deze woningen bouwen, zo’n 70 per jaar. Er is in de badplaats een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Momenteel staan woningzoekenden hier zo’n 7,5 jaar op de wachtlijst voordat zij een huis krijgen toegewezen.

 

Directeur-bestuurder Willem van Duijn noemt de plannen van de NWS ambitieus maar realistisch. “Onze missie is het huisvesten van mensen met de laagste inkomens. Dat is onze primaire doelgroep. Daar passen deze ambities bij.” De corporatie heeft bij haar nieuwbouwplannen vooral aandacht voor kleine huishoudens: senioren en starters op de woningmarkt.

 

De NWS is voor de uitvoering van haar plannen ook afhankelijk van de woonagenda van de gemeente Noordwijk. Die stuurt aan op een totaal nieuwbouwprogramma van ongeveer 3000 huizen tot 2030. Als daarvan 30 procent in de sociale huursector wordt gerealiseerd, betekent dat 900 woningen. Om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te vangen, zou volgens de regionale Woonvisie zelfs 41 procent (1200 woningen) in de sociale huursector moeten worden gebouwd.

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.