Datum: 20-09-2019 - 12:16
26
okt
'15
Reuring in de samenleving op Sportpark Duinwetering
Geschreven door 's Heeren Loo

Reuring in de samenleving op Sportpark Duinwetering

Wethouder Marie-José Fles opent op maandag 2 november de nieuwe dagbesteding Reuring ‘in de samenleving’ op Sportpark Duinwetering in Noordwijk. Deze nieuwe lokale algemene voorziening is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en de gemeente Noordwijk en gericht op kwetsbare inwoners, jong en oud, in Noordwijk met een hulpvraag.

Wij nodigen u van harte uit bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

 

Een van de verantwoordelijkheden van de gemeente Noordwijk is sinds 1 januari 2015 begeleiding van kwetsbare inwoners. Na een verkennend onderzoek naar de verschillende mogelijkheden hoe deze begeleiding kan worden ingevuld, waarin de gemeente optrok met betrokken partners, ontstond een samenwerking met ’s Heeren Loo. Het aanbod van de ontwikkeling van een lokale dagbesteding als algemene voorziening op Sportpark Duinwetering sloot aan op de behoefte van de gemeente. Waar ’s Heeren Loo in het project als uitvoerder en expert acteert, richt de gemeente zich op het faciliteren en regisseren.

 

Laagdrempelig en ondersteuning op maat

’s Heeren Loo biedt dagbesteding Reuring aan als lokale algemene voorziening die toegankelijk is voor iedere kwetsbare inwoner van Noordwijk zonder een indicatiestelling. Het aanbod is divers en kan worden aangesloten op de behoefte van de deelnemers. Binnen de voorziening is ruimte voor het leggen van sociale contacten en ontwikkelen en behouden van vaardigheden. De dagbesteding biedt structuur aan in de dag. De activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de kwetsbare burger en stelt de doelgroep in staat om weer deel te nemen aan de samenleving en/of het arbeidsproces met de juiste ondersteuning op maat. Doelstelling is de kwetsbare burger, op een laagdrempelige manier, weer in zijn/haar kracht te zetten.

U bent van harte uitgenodigd bij de officiële opening van dagbesteding Reuring ‘in de samenleving’ aanwezig te zijn op maandag 2 november om 13.00 uur op Sportpark Duinwetering, locatie Sportcafé (eerste verdieping). Het adres is: Duinwetering 105, 2201 HM in Noordwijk.