Datum: 08-07-2020 - 06:44
17
jan
'14

Sociale huurder hoogste prioriteit NWS

“Te dure woningen afstoten om met de opbrengst voldoende betaalbare sociale huurwoningen te kunnen bouwen in Noordwijk”. Dat is het voornemen dat directeur-bestuurder Auke Uilkema uitsprak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Noordwijkse Woningstichting (NWS) op donderdag 16 januari. “De NWS wil de vrijkomende gelden inzetten voor de nieuwbouw van sobere, doelmatige en betaalbare sociale huurwoningen.”

 

Alle woningcorporaties hebben door de opgelegde heffingen van de rijksoverheid komende jaren een cash-flow probleem, waardoor grote investeringen in nieuwe sociale woningen niet mogelijk zijn. Auke Uilkema: “Het stuit mij tegen de borst, maar het is wel de realiteit dat de NWS onder de huidige omstandigheden niet uit haar lopende middelen kan bijdragen aan de sociale woningbouw.”

 

De opgelegde huurverhogingen brengen dan wel meer huuropbrengst op, maar veel  woningen worden daardoor te duur en gaan buiten de sociale woningverhuur vallen. Het percentage sociale huurwoningen in Noordwijk zou daardoor op termijn fors dalen. Uilkema: “Dat is voor de NWS onaanvaardbaar. Door de verkoop van grote, dure huurwoningen, bijvoorbeeld aan beleggers, creëren wij investeringsruimte voor de bouw van nieuwe, kleinere en dus goedkopere huurwoningen. Essentieel is de samenwerking met de gemeente Noordwijk en lokale marktpartijen om grond ter beschikking te stellen tegen redelijke voor de sociale huursector acceptabele prijzen.”

Voorts meldde Uilkema dat de Noordwijkse Woningstichting met ingang van 1 april 2014 gaat werken onder een vernieuwd woonruimteverdelingssysteem. De volgorde van toewijzing in dit systeem is niet meer op basis van WOZ-waardes, maar op basis van inschrijfduur. Verder hoopt de NWS in 2014 duurzaamheidsmaatregelen voor haar huurders uit te rollen. Klanten kunnen op basis van een heldere voorlichting over de kosten en opbrengsten van bijvoorbeeld gevelisolatie of zonnecollectoren daar wel of niet voor kiezen. Ook wordt er komend jaar gewerkt aan de verdere digitalisering van de informatiestroom. Het is de bedoeling dat klanten in de loop van het jaar direct online reparatieverzoeken in kunnen dienen. Auke Uilkema: “Deze digitalisering zal een verdere bijdrage leveren aan het beheersen van kosten én het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.”