Datum: 21-11-2019 - 09:10
huisarts ZZ
22
nov
'13
Eerste oplaadpalen geplaatst Langevelderslag
Geschreven door

Eerste oplaadpalen geplaatst Langevelderslag

Donderdag 21 november om 13:00 uur heeft Martijn Vroom, wethouder duurzaamheid, tezamen met Frank Teuling aanwezig namens Stichting E-laad, twee laadpalen voor elektrische voertuigen officieel geopend - locatie Langevelderslag.

 

De laadpalen zijn geplaatst in het kader van een pilot van de Stichting E-laad waaraan Noordwijk deelneemt. Stichting E-laad, een nonprofit-organisatie, is een samenwerking van Nederlandse netbeheerders, die de (regionale) elektriciteits- en gasnetwerken beheren en het transport van energie via het netwerk verzorgen.

 

Met het laten plaatsen van een elektrische laadpalen wordt aangesloten bij de doelstelling om schoon vervoer te faciliteren en stimuleren, zoals beschreven in de Milieuvisie Noordwijk 2020. Auto’s die elektrisch rijden stoten geen luchtverontreinigende stoffen uit zoals fijn stof en NOx. Dit komt de luchtkwaliteit ten goede. Elektrische auto’s zijn daarnaast stil en helpen zodoende de leefbaarheid vergroten, doordat geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer afneemt.

 

Met de twee oplaadpunten zorgen de samenwerkende partijen ervoor dat een dagje strand voortaan ook mogelijk is met een elektrische auto.

{gallery}3806{/gallery}