Datum: 26-09-2023 - 20:43
10
me
'23
Burgemeester stuurt brief aan strandpaviljoenhouders over aankomend seizoen.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Burgemeester stuurt brief aan strandpaviljoenhouders over aankomend seizoen.

De burgemeester heeft strandpaviljoenhouders en andere gebruikers van het strand een brief gestuurd. De laatste brief dateerde van juli 2021 waarin werd benoemd dat de effecten van de Corona-pandemie kleiner werd en er langzaamaan werd teruggekeerd naar de 'normale' situatie. Maar naast de Corona-pandemie zijn er helaas nieuwe ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van de strandpaviljoens. Denk aan de inflatie, gestegen energieprijzen en personeelstekorten....

Echter is de burgemeester er van overtuigd dat Noordwijk Noordwijk niet zou zijn als iedereen z'n schouders er onder zet om er toch een succes van te maken.

De burgemeester geeft aan dat ze de strandpaviljoenhouders zoveel mogelijk ondersteunt, open staat voor ideeën en suggesties en graag in gesprek gaat als dat nodig is. 

Maar naast de ondersteunde rol heeft de burgemeester ook andere taken en verantwoordelijkheden. Ze geeft de ondernemer graag de ruimte maar heeft ook rekening te houden met belangen van anderen en de gewenste uitstraling op het strand, zoals ook in de Strandnota Noordwijk 2022-2026 staat beschreven.

Na een evaluatie van het vorige strandseizoen komen er ook vanuit de gemeente acties als dat gewenst is, zoals een oplossing voor de verrommeling door geparkeerde fietsen en brommers bij een aantal strandafritten, het installeren van nieuwe fietsenrekken/nietjes en uniforme verlichting op de strandopgangen.

Helaas heeft de burgemeester moeten constateren dat het vorige strandseizoen hier en daar niet helemaal vlekkeloos is verlopen. En dan met name de leefbaarheid en veiligheid. Er zijn op het strand voorwerpen en bouwwerken geplaatst zonder de benodigde vergunningen, ook op terrassen. De hulpdiensten hebben melding gemaakt van beperkte toegankelijkheid van het strand bij calamiteiten, onder andere doordat strandbedden en windschermen tot aan de waterlijn werden geplaatst. Er moet altijd een strook van minimaal 10 meter worden vrijgehouden tussen waterlijn en geplaatste objecten. Er is een wens om het exploitatievak te verbreden zodat er meer ruimte zou zijn voor bedjes en schermen. Maar die wens gaat vooralsnog niet gehonoreerd worden geeft de burgemeester aan.

Ook het muziekgeluid vanaf terrassen is een punt van aandacht. Het geluid moet bedoeld zijn voor bezoekers van het betreffende strandpaviljoen en andere strandbezoekers mogen daar geen hinder van ondervinden. De burgemeester komt binnenkort met nadere regels over het muziekgeluid.

De komende periode zullen handhavers van de gemeente en de Omgevingsdienst actief op het strand gaan controleren of de regels op een juiste manier worden nageleefd. Er wordt bij constatering van het niet naleven van regels eerst bekeken of er tot een situatie kan worden gekomen die wel in lijn is met de regels.

De burgemeester wil op korte termijn komen tot een situatie die past bij de ambities die zijn neergelegd in de Strandnota, zodat de reputatie als gerenommeerde bloemenbadplaats met kuuroordstatus gewaarborgd blijft.  Als het nodig is zal de burgemeester ook handhavend optreden, maar ze gaat er vanuit dat het zover niet hoeft te komen. Overigens zal de handhaving niet alleen worden ingezet op het strand maar ook bij de overige horeca in Noordwijk.

Burgemeester Wendy Verkleij wenst alle strandpaviljoenhouders een mooi en fijn strandseizoen en een geslaagde exploitatie.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.