Datum: 24-09-2023 - 01:55
25
apr
'23
Raads- en commissievergaderingen vanaf juni 2023 in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raads- en commissievergaderingen vanaf juni 2023 in Noordwijkerhout.

Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad: Hierbij informeren wij u over de gewijzigde locatie voor de raads- en commissievergaderingen met ingang van de maand juni 2023. Wij zijn, mede op verzoek van enkele raadsleden, gaan onderzoeken welke alternatieve vergaderlocaties er zijn binnen onze gemeente om de raads- en commissievergaderingen te houden. Het atrium in het Achmea-gebouw in Noordwijk en...

het atrium in ons gemeentekantoor in Noordwijkerhout zijn onderzocht. De eerstgenoemde optie in Noordwijk is niet beschikbaar op korte termijn. De tweede optie is wel haalbaar. Dit is met de fractievoorzitters overlegd en verder uitgewerkt.

De Duinpan
Met de Duinpan blijkt geen overeenkomst afgesloten te zijn. Bij aanvang van de fusiegemeenten is er met de Duinpan wel gesproken over een tijdelijke situatie van ongeveer 2 jaar. Inmiddels maken we ruim 4 jaar gebruik van deze locatie.

We hanteren een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij we als geste richting de Duinpan de 3° maand wel zullen betalen, maar geen gebruik meer zullen maken van de ruimte. In een persoonlijk gesprek met de Duinpan zijn de verhuisplannen mondeling toegelicht.

Opstartkosten voor de nieuwe tijdelijke vergaderlocatie.
De opstartkosten voor de nieuw vergaderlocatie zijn geraamd op € 19.300,-
* De verhuizing AV-middelen en de elektrotechnische voorzieningen  € 17.300,-
* Onvoorzien € 2.000,- De kosten voor extra meubilair zijn geraamd op € 5.000,-.

Deze kosten vallen onder “investeringen Facilitair”.

Het kan zijn dat er nog wat aanvullende middelen, zoals een extra scherm, nodig zijn. Dit wordt de komende weken verder uitgewerkt. Daarbij gaan wij ervan uit dat deze middelen meegaan naar de nieuw te bouwen raadszaal in Noordwijk en passend zijn n onze huidige budgetten.

Bekostigen verhuizing
De kosten voor deze verhuizing worden betaald uit:
* Kapitalisatie besparing facilitaire dienstverlening omdat zij voor raadsvergaderingen niet meer hoeven op te bouwen en af te breken
* Kapitalisatie besparing huurkosten voor de locatie Duinpan

We verwelkomen de raads- en commissieleden en bezoekers vanaf juni graag in Noordwijkerhout. 

In het vertrouwen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld, verblijven wij,

Hoogachtend,

College van B&W van de gemeente Noordwijk.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.