Datum: 26-09-2023 - 20:37
25
apr
'23
Fietsenstalling Vuurtorenplein blijft, maar behoeft nog wel enige aanpassing.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Wendy Weijers

Fietsenstalling Vuurtorenplein blijft, maar behoeft nog wel enige aanpassing.

In 2022 is door middel van een pilot een fietsenstalling geopend in de voormalige voetgangerstunnel onder het Vuurtorenplein in Noordwijk. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het fietsplan in de gemeente Noordwijk. Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortzetting van de fietsenstalling....

In juni 2022 is de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk geopend. Tijdens de snelle realisatie van de fietsenstalling is de ruimte gereinigd, voorzien van nieuw schilderwerk en zijn verschillende voorzieningen aangelegd. De voormalige voetgangerstunnel is omgebouwd tot een fietsenstalling met plaats voor zo’n 60 fietsen en voorzien van toegangsdeuren, elektrische fietslaadpunten en 'een heerlijk vleugje nostalgie’.

De fietsenstalling is in gebruik geweest tijdens de zomers dagen. Tijdens deze momenten verwees een tekstkar op het Vuurtorenplein naar de nabijgelegen parkeermogelijkheid, waar verkeerregelaars toezicht hebben gehouden. Ook is de opening van de fietsenstalling in 2022 gecommuniceerd op de website van de gemeente Noordwijk. Het is onbekend hoe vaak de fietsenstalling precies is gebruikt, echter is het gebruik van de fietsenstalling ogenschijnlijk nog beperkt gebleven. Wel is het gebruik van de fietsenstalling in combinatie met de huidige voorzieningen ter plaatse aanleiding om de ingebruikname van de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk voort te zetten.

De uitwerking van een simpel idee heeft geleid tot een fysieke, inpandige fietsenstalling in Noordwijk aan Zee. Dit biedt kansen, maar vergt ook nog veel te nemen stappen. De voortzetting van de fietsenstalling Vuurtorenplein in Noordwijk is gebaat bij een structurele aanpak en waarborging. Hierbij is de vraag: Op welke wijze wordt de fietsenstalling structureel in gebruik genomen?

Om de fietsenstalling duurzaam en structureel voeten in de aarde te geven dienen verschillende aandachtspunten te worden opgepakt. In eerste instantie wordt op deze manier geprobeerd de pilot te vervolgen om de ingebruikname van de fietsenstalling een structurelere uitvoering te geven.
Ten eerste, de openstelling, het beheer, de toezicht en de exploitatie zijn tijdens de openingsdagen in 2022 in beperkte mate georganiseerd middels aanwezige verkeersregelaars. De verkeersregelaars hebben bezoekers geïnformeerd over de inpandige parkeermogelijkheid en toegezien op het gebruik van de fietsenstalling. Dit is echter geen gebruikelijke taak voor verkeersregelaars. Het is daarom gewenst dat een (externe) beheerder en/of coördinator wordt aangesteld.

Dit kan mogelijk in samenwerking met een ondernemersinitiatief, zoals deelmobiliteit of (eenvoudige) fietsreparaties door een fietsenwinkel uit de gemeente Noordwijk. Een dergelijke externe exploitant kan mogelijkerwijs, in overleg met de gemeente Noordwijk, de ingebruikname van de fietsenstalling voor zijn of haar rekening nemen en de coördinatie leiden.

In dit kader zijn eerder ook gesprekken gevoerd met Provalu, maar dit heeft destijds niet geleid tot een vervolg. Ook andere lokale maatschappelijke organisaties kunnen wellicht een rol spelen. Deze verschillende mogelijkheden zullen verder moeten worden uitgewerkt.

Ten tweede, om het gebruik verder te optimaliseren kan ook worden gekeken naar de algemene bekendheid en herkenbaarheid van de voorziening. Een duidelijke communicatie omtrent de fietsenstalling kan de aanwezigheid en beschikbaarheid bevorderen. Hierbij gaat het mogelijk om zowel om het aantal openingsmomenten als de specifieke communicatie daaromheen.

Ten derde is in lijn met het optimaliseren van het gebruik goed inzicht in het huidige fietsparkeren belangrijk. Zo moet verder worden gekeken dan alleen de fietsenstalling op het Vuurtorenplein. Er moet een balans worden gezocht tussen voldoende mogelijkheden en het sturen van fietsverkeer Dit geldt ook in combinatie met evenementen en overige afspraken omtrent de voormalige voetgangerstunnel

Al met al is het de wens om de fietsenstalling Vuurtorenplein op een duidelijke wijze voort te zetten. Hierbij is een snelle, maar vooral structurele invulling zeer gewenst. Zo kan de pilot succesvol worden afgesloten en als voorbeeld gelden voor andere locaties in de gemeente Noordwijk. Met deze structurele aanpak wil de gemeente Noordwijk weer verder op weg naar duurzame mobiliteit.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.