Datum: 26-09-2023 - 21:03
14
apr
'23
Helft regionale woningen niet ‘ouderdoms-proof’.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Helft regionale woningen niet ‘ouderdoms-proof’.

In de regio woont meer dan de helft van de ouderen in een huis dat ongeschikt is om in te blijven wonen als er mobiliteits- of gezondheidsproblemen ontstaan. Dit blijkt uit de publicatie ‘Vergrijzing vraagt om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven’ die vandaag is gepubliceerd. De publicatie is het resultaat van drie dialoogsessies met regionale betrokkenen over toekomstbestendig wonen in de regio Leiden-Haaglanden,...

die op initiatief van Rabobank zijn georganiseerd.

“Op basis van data van ABF Research hebben wij als Rabobank in kaart gebracht hoeveel ouderen erbij komen en in wat voor huizen zij wonen”,zegt Carola de Groot, senior-econoom bij RaboResearch. “De verwachting is dat in 2040 één op de drie huishoudens een 65-plus huishouden is. Ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen, ook bij toenemende gebreken.” Maar meer dan de helft van alle ouderen in de regio Leiden-Haaglanden woont momenteel in een huis dat ongeschikt is om in te blijven wonen als er mobiliteits- of gezondheidsproblemen ontstaan.”

Situatie in de Bollenstreek
Voor de Bollenstreek ligt dat percentage fors hoger, constateert Ferry Huurman, directeur coöperatieve Rabobank Bollenstreek. “Daar woont zestig procent in een huis dat (nog) niet geschikt is om ouder in te worden. Teylingen spant de kroon: daar woont liefst twee op de drie ouderen in een huis dat ongeschikt is om in te blijven wonen als men minder goed ter been wordt.”

Tienduizenden extra ouderenwoningen
“Een deel van de huizen kan met een relatief kleine investering alsnog geschikt worden gemaakt”, aldus Huurman. “Bijvoorbeeld door het plaatsten van trapliften, het weghalen van drempels en het aanpassen van het sanitair. Dat is echter niet bij alle huizen mogelijk. En dus ligt er een grote opgave om de komende jaren meer dan 70.000 extra ouderenwoningen in de 24 gemeenten van Leiden-Haaglanden te realiseren.”

Vitale gemeenschappen
“Eigenlijk komen er een aantal problemen tegelijk samen”, vervolgt De Groot. “Het aantal ouderen neemt door de vergrijzing de komende decennia flink toe, het beleid van de overheid is erop gericht dat ouderen langer thuis wonen en er is een tekort aan zorgpersoneel.” Uit de dialoogsessies met de betrokkenen uit onder meer de zorg- en bouwsector kwam dan ook naar voren dat het realiseren van ouderenwoningen alleen niet voldoende is. De Groot: “Er is ook een andere manier van denken en doen nodig bij professionals én burgers. En daarbij staan samenwerken en samenleven voorop. In het ideaalbeeld zijn er vitale gemeenschappen waarin jong en oud bij én met elkaar wonen. Ouderen kunnen zo lang mogelijk thuis wonen, ondersteund door domotica, e-health én hun netwerk. En in de buurt zijn bij voorkeur alle benodigde voorzieningen voorhanden: winkels, gezondheidscentra, openbaar vervoer en plekken waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.”

Regionale coalitie
Betrokkenen bij de dialoogsessies zien de oplossing in een gevarieerd bouwaanbod. Rabobank-directeur Huurman: “Zoals gebouwen waar ook zorg wordt geleverd, gemeenschappelijke hofjes en woonvormen waarbij jong en oud samen onder één dak leven. Er ligt dus een forse uitdaging, die niemand alleen kan realiseren. Daarom is volgens de deelnemers aan de dialoogsessies samenwerking tussen alle betrokken partijen – gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders en banken – noodzakelijk. De inzet van Rabobank is dan ook om de komende maanden te komen tot een regionale coalitie, om zo vaart te kunnen maken bij het oplossen van dit urgente maatschappelijke vraagstuk.”

Ook bijdragen?
Ben je betrokken bij deze uitdaging en gemotiveerd om in gezamenlijkheid aan oplossingen te werken? Neem dan contact op met Rabobank en sluit je aan bij de coalitie. Bel (088) 722 66 00 en vraag naar Els van Oosten.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.