27
mrt
'23
Bever Holding verliest rechtszaak tegen gemeente Noordwijk.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Bever Holding verliest rechtszaak tegen gemeente Noordwijk.

Wethouder Roberto ter Hark heeft de gemeenteraad geïnformeerd over recente uitspraken van de rechtbank inzake de beroepschriften die Bever Holding had ingediend tegen de besluiten op bezwaar van de gemeenteraad over de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)....

De raad heeft in april 2020 de percelen aan het Vuurtorenplein, op dat moment in eigendom van de Muntendamsche Investeringsmaatschappij (MIM), definitief aangewezen als percelen waarop een voorkeursrecht wordt gevestigd. De bezwaren die daarop kwamen zijn toen door de raad ongegrond verklaard. Daarop heeft MIM in oktober 2020 een beroep ingesteld bij de rechtbank. Op 8 maart 2023 heeft de rechtbank dat beroep echter ongegrond verklaard.

In november 2020 heeft de raad een aantal percelen, waaronder het Palaceplein en Parallelboulevard 7), op dat moment in eigendom van N.V. Bever Holding, definitief aangewezen als percelen waarop een voorkeursrecht wordt gevestigd. De bezwaren daartegen zijn in mei 2021 door de raad gedeeltelijk gegrond verklaard waarbij het eerder genomen besluit van november 2020 werd gehandhaafd en aangevuld. 

Tegen dat besluit van mei 2021 heeft N.V. Bever holding ook een beroep ingesteld bij de rechtbank. Op 8 maart 2023 heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank heeft geoordeeld dat terecht gebruik is gemaakt van de toepassing van artikel 3 van de Wvg nu er ten tijde van de aanwijzing sprake was van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.

Het genomen voorbereidingsbesluit is genomen in verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan "Correctie Zeewaardig, fase 3" waarin aan de percelen een vergelijkbare bestemming is toegekend als in het bestemmingsplan "Zeewaardig”. Dit betekent dat het na inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan weer mogelijk wordt de bestemmingen, waarvan het feitelijk gebruik afwijkt, te realiseren.

Eveneens in de uitspraken van 8 maart 2023 zijn de beroepen gericht tegen de besluiten van het college inzake de voorlopige aanwijzing van bovengenoemde percelen ongegrond verklaard.

Klik hier voor de eerste uitspraak van de rechtbank.

Klik hier voor de tweede uitspraak van de rechtbank.