Datum: 27-09-2023 - 16:03
07
mrt
'23
PvdA stelt vragen aan college over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

PvdA stelt vragen aan college over: Langevelderslag, kuuroordstatus en vele petten.

Fractie PvdA: In juni 2021 hebben we schriftelijke vragen gesteld over plannen voor een wellness-resort bij de Langevelderslag. U gaf destijds aan dat de gemeente niet de initiatiefnemer was van de gesprekken, ook al vonden deze wel plaats in het gemeentehuis. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. In de Voorjaarsnota stond: ‘We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar....

We sluiten hierbij aan op de ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.’ We maken hieruit op dat een kuuroordontwikkeling bij de Langevelderslag midden in Natura2000 gebied, nog steeds in beeld. In een uitzending van Pointer in oktober ’22 (klik hier) werd benoemd dat steeds vaker nabij en in natuurgebieden wordt gebouwd.

Onder de kop ‘creatief met regels’ wordt beschreven dat overheden te makkelijk toestemming geven om te bouwen en vaak zoeken naar mogelijkheden om nieuwe economische activiteiten te kunnen faciliteren, maar dat men tegelijkertijd ook steeds vaker door de rechter teruggefloten wordt. Wij denken dat we er in Noordwijk voor moeten waken, niet in dezelfde valkuil terecht te komen.

Status van het Kuuroordstatus.
Noordwijk heeft als gemeente geïnvesteerd in het behalen van de kuuroordstatus. De ESPA (European Spa Association) heeft daartoe een certificaat verstrekt aan, zo dachten wij, de gemeente Noordwijk. In het verleden was Noordwijk als kuuroord op de ESPA-site te vinden. Nu zien wij op de site van ESPA dat niet Noordwijk als gemeente member is van ESPA, maar een aantal grote hotels in Noordwijk en Azzurro.

Vele petten. (naam door gemeente onherkenbaar gemaakt in verband met AVG)
De gemeente Noordwijk huurt (AVG) in als extern adviseur voor de kuuroordvisie en de verdere uitvoering daarvan. Zij opereert als ingehuurd ambtenaar binnen het team economie en toerisme, maar is daarnaast ook verbonden aan ESPA en ze heeft (AVG) de initiatiefnemer van de Langevelderslag en Hotel van Oranje als opdrachtgever. Wij zien hier een samenloop van publieke en commerciële belangen. 

Vragen fractie PvdA:

Langevelderslag.
Vraag 1- Zijn de plannen voor het wellness-resort inmiddels meer uitgekristalliseerd, kunt u ons en de inwoners meer inzicht geven in het type ontwikkeling dat de initiatiefnemer en ook u graag zou zien verrijzen bij de Langevelderslag?

Vraag 2- Welke inspanningen heeft u verricht en/of bent u nog voornemens te ondernemen gericht op het realiseren van een kuuroord-faciliteit bij de Langevelderslag? Of laat u dit geheel over aan de initiatiefnemer?

Vraag 3- Wat is de reden dat u kuuroord slechts tussen haakjes als duurzaam betitelt? Wij zouden het één niet los willen zien van het ander. Hoe ziet u de relatie tussen duurzaamheid en kuuroord? En zou het in het kader van een duurzaam natuurbeheer niet het meest voor de hand liggen kuuroordontwikkelingen te plaatsen binnen de bebouwde omgeving en juist niet in de natuur?

Vraag 4- De Langevelderslag is nu een plek waar een breed publiek zich thuis voelt en kan genieten van zon, zee, strand en een versnapering. Vindt u dit ook waardevol en zo ja, hoe borgen we dit karakter voor de toekomst?

Vraag 5 - In hoeverre zijn bouwwerkzaamheden op het gebied van de bereikbaarheid en kuuroord middenin Natura 2000 nog mogelijk, gezien de stikstof-problematiek en bijbehorende aangescherpte richtlijnen? Welke oplossing, indien mogelijk, ziet u hiervoor?

Status van de Kuuroordstatus
Vraag 1- Wat is de totale investering qua gemeenschapsgeld geweest, ook indirect via de Economic Board, in het behalen van de ESPA-kuuroordstatus?

Vraag 2- Is het lidmaatschap van ESPA van de Noordwijkse hotels met gemeenschapsgeld gefinancierd of betaalt men dit zelf als ondernemer?

Vraag 3- Is de kuuroordstatus van Noordwijk als badplaats nog gekoppeld aan een certificaat dat een internationale waardering kent en ook als zodanig gevonden kan worden door potentiële (internationale) bezoekers? Zo ja, waar?

Vraag 4- Wordt er nog steeds een (jaarlijkse/terugkerende) vergoeding betaald aan ESPA door de gemeente Noordwijk?

Vele petten
Vraag 1- Hoe kijkt u als college aan tegen het feit dat (AVG) naast haar inzet voor de gemeente Noordwijk, zich ook inzet voor ESPA en opdrachtgevers als Van der Wiel bouw, Nederzandt en Hotel van Oranje? Is hier geen sprake van  onverenigbaarheid?

Vraag 2- Kunt u inzage geven in de opdrachten die (AVG) heeft van de gemeente en van Nederzandt en Hotel van Oranje?

Vraag 3- Wat zijn de kosten die de gemeente Noordwijk betaalt voor de inzet van (AVG) inclusief eventuele bijkomende onkosten zoals verblijfs- en reiskosten en wat is de omvang van haar inzet? 

Rommie van Dokkum
PvdA

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.