Datum: 27-09-2023 - 16:40
17
nov
'22
Meer Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in Achmea gebouw.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Meer Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in Achmea gebouw.

Met een raadsbrief zijn de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Noordwijk. In het Achmeagebouw aan de Van de Mortelstraat worden nu 57 vluchtelingen opgevangen. Vanaf 15 november zijn daar 54 extra vluchtelingen bij gekomen. Het gebruik van het Achmeapand is verlengd tot half mei 2023….

Naast de opvang in het Achmeagebouw verblijven er 12 vluchtelingen bij de Maria ter Zeekerk, 19 op de locatie Dijkzicht in Noordwijkerhout en 6 in het Windkrachthuis. Er verblijven 351 vluchtelingen bij particulieren.

De termijn voor de gemeentelijke opvang zou 3 tot 6 maanden zijn, die termijn is bijna voorbij. Het Rijk is nu bezig met het ontwikkelen van een lange termijn scenario’s omdat de Regeling Tijdelijke Bescherming voor Oekraïners formeel afloopt op 4 maart 2023. De verwachting is dat de vluchtelingen ook na die datum nog in Nederland verblijven. De Veiligheidsregio Hollands Midden inventariseert welke opvanglocaties binnenkort sluiten, welke opvanglocaties verlengd kunnen worden en wat mogelijke alternatieven zijn.

Daarnaast zijn er nog nodige uitdagingen voor de komende maanden. Er wordt een grote instroom aan Oekraïners verwacht. Omdat er veel voorzieningen in Oekraïne zijn gebombardeerd en de Oekraïners de winterkou ontvluchten.

Ondersteuning door Welzijnskwartier
Welzijnskwartier biedt met sociaal werk ondersteuning op de noodopvanglocaties Achmea, Dijkzicht, Maria ter Zee en het Windkrachthuis

- Samen met vrijwilligers organiseert Welzijnswerk meerdere koffiemomenten per week. Hier gaan bewoners van de opvanglocaties met elkaar, met de vrijwilligers en sociaal werkers op een laagdrempelige manier in gesprek

- Welzijnskwartier organiseert wekelijks taallessen. Hier nemen zowel Oekraïners in de particuliere opvang als Oekraïners in de gemeentelijke opvang aan deel

- Vrijwilligers zijn gestart met het opknappen van de fietsen en leren de vluchtelingen hoe ze dit zelf kunnen doen.

- Na de zomervakantie heeft Welzijnskwartier het activiteitenprogramma uitgebreid met filmavonden, verkeerslessen en het zoeken van aansluiting bij het lokale netwerk.

Kledingwinkel
De kledingwinkel is verhuisd van de Pletterij in Noordwijkerhout naar het Achmeagebouw. Bewoners en vrijwilligers van Welzijnskwartier hebben samen de inrichting verzorgd op de 1e etage van het gebouw. Het winkeltje is op een aantal vaste momenten in de week geopend. Welzijnskwartier signaleert dat er grote behoefte is aan kleding. Zowel de vluchtelingen in de gemeentelijke opvang als de particuliere opvang maken hier veel gebruik van.

Verbinding met de lokale samenleving
De kerken tonen hun betrokkenheid en zoeken verbinding tussen de vluchtelingen en lokale samenleving. Vrijwilligers op de opvanglocatie Dijkzicht nemen bewoners mee op uitjes naar onder andere Volendam, musea en betrekken hun bij lokale evenementen. Jongeren vanuit de particuliere opvang in Noordwijkerhout weten de weg te vinden naar activiteiten in het jongerencentrum X-out

Oekraïners aan het werk
Veel Oekraïense vluchtelingen hebben al werk gevonden in de regio. Daar is de gemeente ontzettend blij mee. Onlangs was in het landelijk nieuws dat in het Westland een groep vluchtelingen uit Oekraïne is uitgebuit. Deze arbeidskrachten werken op basis van wurgcontracten. Zij krijgen boetes als zij met anderen over arbeidskwesties praten en worden gedreigd met uitzetting naar Oekraïne. Kamerleden spraken schande van deze vormen van uitbuiting.

Ook in de gemeente Noordwijk bestaat het risico van arbeidsuitbuiting. Vooral in de agrarische en distributiesector en de horeca. Het thema vraagt de aandacht en heeft prioriteit. Begin 2023 gaan we aan de slag met Programma Ondermijning.

Als Oekraïners die in een gemeentelijke opvang verblijven een arbeidscontract krijgen aangeboden, kijkt een medewerker van het Welzijnskwartier altijd mee.

Inschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het Klantcontactcentrum heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meer dan 500 vluchtelingen inschreven in de BRP. Er zijn nooit achterstanden geweest. De aanvragen zijn direct verwerkt en Burgerservicenummers zijn gelijk verstrekt. Hierdoor is het voor de vluchtelingen bijvoorbeeld mogelijk om direct een bankrekening te openen of te gaan werken.

sinds april 2022 heeft de gemeente een Oekraïense tolk in dienst. Hij is zelf gevlucht uit Oekraïne. De tolk assisteert bij de inschrijvingen, verklaringen onder ede en het leefgeld. We kunnen op deze manier goed communiceren met de vluchtelingen

We zien dat een deel van de vluchtelingen terug gaat naar Oekraïne of verhuist binnen Nederland. Het Klantcontactcentrum besteedt nu relatief veel tijd aan onderzoek wat de verblijfplaats van de verhuisde vluchtelingen is. Dit komt omdat bij de vluchtelingen niet altijd duidelijk is hoe de procedures in Nederland zijn

Leefgeld
Op dit moment ontvangen 148 vluchtelingen leefgeld. Dit gaat om zowel vluchtelingen in de particuliere als de gemeentelijke opvang.

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.