Datum: 19-08-2022 - 22:23
04
aug
'22
Aansluiting van Jaap de Moor bij Partij voor de Inwoners uitgesteld.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Aansluiting van Jaap de Moor bij Partij voor de Inwoners uitgesteld.

In de afgelopen maanden is er gezien de grote overeenkomsten in standpunten en partijprogramma’s veel contact geweest tussen de fracties van Partij voor de Inwoners en Bruisend Noordwijk. Deze constructieve samenwerking heeft vorige maand geleid tot het gezamenlijke besluit dat Jaap de Moor, fractievoorzitter en enig raadslid van Bruisend Noordwijk, zich zou aansluiten bij de fractie van de Partij voor de Inwoners....

Door de recente ontwikkelingen binnen Bruisend Noordwijk is deze ‘overstap’ in goed overleg uitgesteld. De gezamenlijke intentie van beide partijen wat betreft de afgesproken samenwerking blijft echter onveranderd.

Al uit de ‘Kieswijzer’ bleek dat Partij voor de Inwoners en Bruisend Noordwijk over veel onderwerpen hetzelfde denken. Na de verkiezingen leidde dit tot intensief overleg met Jaap de Moor, fractievoorzitter van Bruisend Noordwijk. Hierna is De Moor ook aanwezig geweest bij enkele fractievergaderingen van de Partij voor de Inwoners.

Gezien de goede ‘klik’ heeft De Moor gevraagd of hij zich per medio augustus als vijfde raadslid kon aansluiten bij de fractie van de Partij voor de Inwoners. Dit verzoek heeft geleid tot een volmondig ‘ja’ vanuit onze partij. Dit is een weloverwogen keuze. De overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld zijn de volgende:

- Er zijn op veel gebieden grote overeenkomsten in standpunten en partijprogramma’s. Bundeling van onze gezamenlijke krachten zal leiden tot een nog sterkere inzet voor onze inwoners, welke wordt ondersteund door meer raadszetels.

- Minder versnippering in de raad, doordat er van de 10 partijen nu nog 9 overblijven, hetgeen leidt tot minder overlappingen in de debatten en goed is voor de snelheid van besluitvorming.

- Versterking van de positie van de achterbannen van beide partijen door vergroting van draagvlak en daardoor ook een sterkere inbreng binnen de coalitie en de raad.

- Met de aansluiting ontstaat de grootste lokale fractie met 5 zetels, gericht op al onze dorpsdelen, die kan steunen op 3766 stemmen van onze inwoners. Daarmee wordt de Partij voor de Inwoners (feitelijk alsnog) de grootste partij in de raad.

Afgelopen woensdag 3 augustus bracht Jeroen Arbouw, de nummer twee op de kieslijst van Bruisend Noordwijk, een beschadigend bericht naar buiten. Volgens eigen zeggen namens de meerderheid van het bestuur van Bruisend Noordwijk. Besloten zou zijn dat voorzitter De Moor was geschorst. Aanleiding hiervoor zouden diverse klachten zijn. Op de exacte aard hiervan is niet ingegaan, ondanks verzoeken hiertoe vanuit de pers.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft Jaap de Moor ons aangegeven dat hij even ‘een pas op de plaats’ wil maken. Om eerst binnen zijn eigen partij Bruisend Noordwijk de juiste feiten op tafel te leggen, en de niet onderbouwde beschuldigingen te weerspreken. Wij vinden dit een wijs besluit.

In Noordwijk gebeurt het helaas nog steeds te vaak dat burgers, ondernemers of politici zonder enig concreet bewijs worden beschuldigd van onoorbaar gedrag. Harde feiten of het geven van volledige openheid van zaken ontbreken daarbij veelal, zoals ook in dit geval. Voor de Partij voor de Inwoners is hoor en wederhoor echter essentieel.

Wij hebben Jaap de Moor in de afgelopen maanden leren kennen als een integer mens en raadslid. Daarom gaan wij er zonder meer vanuit dat hij op een overtuigende wijze kan en zal afrekenen met de beschuldigingen van de nummer twee op de kieslijst van zijn partij.

Onze wederzijds uitgesproken intenties blijven dan ook ongewijzigd: wij hopen Jaap de Moor snel daarna alsnog te kunnen verwelkomen als het vijfde lid van de fractie van de Partij voor de Inwoners.

Noordwijk, 4 augustus 2022
Alfons Morssink, fractievoorzitter Partij voor de Inwoners
Andries de Boer, namens bestuur Partij voor de Inwoners

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.