23
jun
'22
Gemeente Noordwijk gunt opdracht nieuwe raadzaal aan Noordwijks architectenbureau.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Gemeente Noordwijk gunt opdracht nieuwe raadzaal aan Noordwijks architectenbureau.

Burgemeester Wendy Verkleij maakt de uitkomst van de architectenselectie bekend voor de nieuwe raadzaal van Noordwijk. Na een grondige selectieprocedure kwam het Noordwijkse architectenbureau KVDK als beste uit de bus. KVDK ontwierp een multifunctionele ruimte in het hart van het gemeentehuis van Noordwijk….

Multifunctionele ruimte
Met het winnende plan krijgt de gemeente een duurzame multifunctionele ruimte. Een ruimte die groot genoeg is voor het houden van raads- en commissievergaderingen in het eigen gemeentehuis van Noordwijk. Maar er kan meer. De ruimte kan ook gebruikt worden voor vergaderingen, bijeenkomsten en tentoonstellingen.

Zorgvuldige selectie
Voor de selectie van het architectenbureau is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan. Aanbesteden is namelijk een precies klusje. Honderden regels die borgen dat de overheid op een eerlijke en transparante manier de beste partij de klus gunt. Stichting RIJK is daarom bij de meervoudig onderhandse aanbesteding betrokken.

5 kandidaten
Na een uitgebreide interne voorselectie binnen de gemeente is aan 5 kandidaten gevraagd mee te doen aan de selectie. Ze moesten een schetsontwerp (SO) en visie op de ontwerpopgave maken. Een presentatie van het SO en visie maakten onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie was breed samengesteld vanuit de interne organisatie van de gemeente. Ook de raad was nauw betrokken bij het proces. Een raadsklankbordgroep kreeg voor de definitieve gunning inzage in de diverse plannen. 

Vervolg
De komende maanden werkt KVDK in samenspraak met de gemeente het schetsontwerp verder uit naar een Voorlopig Ontwerp (VO). Naar verwachting is dit ontwerp aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 klaar. Op de artist impression die architect Wiebe van Houten overhandigde aan burgemeester Verkleij is goed te zien welke kant het op gaat.

Foto PR: Burgemeester Wendy Verkleij neemt artist impression raadzaal in ontvangst van architect Wiebe van Houten op nieuwe locatie raadzaal.