Datum: 06-07-2022 - 11:41
30
me
'22
Geen sinterklaas intocht in Noordwijk?
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers

Geen sinterklaas intocht in Noordwijk?

Komt sinterklaas nog wel aan in Noordwijk? De Sinterklaasintocht in Noordwijk staat op losse schroeven. En wel om de volgende reden: De gemeente Noordwijk heeft een subsidie aanvraag van de NOV (Noordwijkse Ondernemers Vereniging) voor de Sinterklaasintocht afgewezen, zij zijn van mening dat de kosten hiervan ten laste komen van alle ondernemers in de gemeente Noordwijk….

Op 20 december 2021 is de aanvraag ingediend vanuit de NOV. Na telefonische navraag is afgelopen week pas een antwoord gekomen met de afwijzing.

De NOV is hier niet blij mee en heeft een bezwaar klaar liggen gericht aan de gemeente.De intocht van Sinterklaas is qua kosten enorm gestegen, denk aan inkoop pepernoten die nu verpakt moeten worden ingekocht, vergunningen aanvragen en het inhuren van beveiliging. 

Er komt unaniem rugdekking vanuit de NOV leden om bezwaar in te dienen. Het beoogde bedrag wat is ingecalculeerd in de begroting van de NOV zal blijven bestaan, maar zal echt niet voldoende zijn om de sinterklaas intocht mee te bekostigen. 

Vanuit de leden kwam onder andere de opmerking dat de intocht een maatschappelijk belang betreft en derhalve vanuit de gemeente Noordwijk mee gesubsidieerd moet worden. 

Daarnaast wordt er vanuit de ondernemers al ontzettend veel in natura geschonken voor de intocht. Denk aan vrijwilligers, leveren van muziekinstallaties, auto’s, de KNRM die medewerking verleend ect. 

*Biz Noordwijk Binnen en Biz Noordwijk aan Zee hebben niet in hun statuten staan dat uit hun middelen de intocht bekostigt kan worden. Vanuit die hoek is het dan ook lastig om geld te genereren. 

Mocht er niet voldoende geld beschikbaar komen vanuit de gemeente, dan is de kans heel groot dat een fantastisch evenement, de mooiste sinterklaasintocht van Nederland, niet meer kan gaan plaatsvinden. 

Noordwijkerhout Centrum krijgt nog een jaar subsidie en moet daarna een Biz oprichten waarin in de statuten ook de uitgaves voor een intocht worden opgenomen. Op voorhand is Noordwijkerhout Centrum daar op tegen omdat ook zij van mening zijn dat het een kinderfeest betreft met een maatschappelijk belang.

*Biz: Bedrijven Investeringszone:
Een BI-zone is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren van de panden samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

In de gemeente Noordwijk zijn er 3 BI-zones:

  • winkelgebied Noordwijk Binnen
  • winkelgebied Noordwijk aan Zee
  • Gravendam

De gemeente heft van iedere belastingplichtige in een BI-zone ieder jaar een bijdrage. Per BI-zone wordt er op verschillende wijzen een BIZ-bijdrage geheven. Op welke wijze in de betreffende BI-zone een bijdrage wordt geheven, staat in de belastingverordening voor die BI-zone. 

De opbrengst van de BIZ-heffing wordt ieder jaar in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de betreffende BIZ-vereniging/-stichting van dat gebied. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BI-zone.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.