Datum: 19-08-2022 - 22:30
26
apr
'22
Zuid-Hollands Landschap: 8 hectare beschermde natuur erbij door aankoop stuk duingebied bij Langevelderslag. (foto's + filmpje)
Geschreven door Het Zuid-Hollands Landschap

Zuid-Hollands Landschap: 8 hectare beschermde natuur erbij door aankoop stuk duingebied bij Langevelderslag. (foto's + filmpje)

Dankzij de steun van duizenden donateurs heeft het Zuid-Hollands Landschap in 2022 een stuk duingebied van acht hectare kunnen aankopen van drinkwaterbedrijf Dunea. En dat is goed nieuws, want wat de stichting aankoopt als natuur, blijft voor altijd behouden als natuur. Iets dat niet vanzelfsprekend is in een provincie waar om iedere vierkante meter...

wordt gestreden. Door de aankoop ontstaat een aaneengesloten beschermd natuurgebied tussen Langeveld en De Blink. Het aangekochte perceel, ten zuiden van de Langevelderslag, is deels binnenduinrandbos, deels duingrasland en vochtige duinvallei en is een toevoeging van het natuurterrein. (Zie kaartje en foto's in de fotogalerij)

Succesvolle campagne
In 2021 voerde het Zuid-Hollands Landschap campagne voor de aankoop van nieuwe natuur, om zo de vele kleine natuurgebiedjes in de provincie beter met elkaar te verbinden. Dat is noodzakelijk voor het versterken van de biodiversiteit en het tegengaan van de schadelijke invloed van de verstedelijkte omgeving. De actie leverde ruim € 300.000,- op. Geld waarmee op korte termijn ook een boomgaard in het noordelijk deel van de provincie gekocht kan worden en een nieuw stuk grond op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Over Langevelderslag
Het nieuw aangekochte gebied ligt middenin de Bollenstreek, waar natuur schaars is en onder druk staat. Door het gebied als één geheel te beheren, kunnen maatregelen genomen worden om de natuur te versterken. Binnenkort wordt gestart met water- en bodemonderzoek.

Om de rust in dit Natura 2000-gebied te bewaren, is het niet toegankelijk voor bezoekers. Wel wordt gekeken naar de mogelijkheid om een nieuw wandelpad aan de rand van het terrein aan te leggen, zodat liefhebbers van dit moois kunnen genieten, terwijl de natuur haar gang kan gaan.

Het Langeveld (52 ha.) maakt deel uit van de streek Het Langeveld, gelegen in de Noordzijderpolder aan de binnenduinrand ten noorden van Noordwijkerhout. Het terrein bestaat uit loofbos afgewisseld met grasland. Langeveld maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Honden aangelijnd toegestaan.

De eerste fase van het natuurontwikkelingsproject Langeveld is afgerond waarbij, langs de Langevelderslag en de Vogelaardreef, onder meer paddenpoelen en een duinrel zijn gegraven. De aardbeivlinder profiteert van deze natuurontwikkeling en in Langeveld zal het duizendguldenkruid weer talrijk gaan bloeien. Ook hier kunnen wandelaars genieten van de inspanningen van het Zuid-Hollands Landschap.

Nationaal Park Hollandse Duinen
Het Nationaal Park Hollandse Duinen wordt een gebied van 43 kilometer lang en 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met de oprichting van dit Nationaal Park zorgen we ervoor dat de natuur nog beter beschermd en behouden blijft.

In het filmpje hieronder vertelt boswachter Maarten Laming, waarom hij zo blij is met deze aankoop.

Foto's PR.

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.