Datum: 04-06-2023 - 19:43
11
apr
'22
Noordwijker verliest rechtszaak om boete te lang parkeren bij oplaadpaal.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Noordwijker verliest rechtszaak om boete te lang parkeren bij oplaadpaal.

Een inwoner uit Noordwijk heeft een rechtszaak verloren betreffende een boete van 95 euro omdat zijn elektrische auto te lang stond geparkeerd bij een laadpaal op de Boerenburgerweg. Dit is al voorgevallen in juni 2020, nu kwam de zaak dan eindelijk voor de rechter….

De eigenaar van de auto voerde aan dat hij zijn voertuig niet langdurig had geparkeerd nadat het laden was voltooid. Het zou leiden tot de onhoudbare situatie dat een bestuurder bij de auto moet blijven om te verplaatsen zodra het licht op groen gaat. Volgens de eigenaar is het parkeerbeleid niet voldoende kenbaar. Wat wordt er precies bedoeld met ‘langdurig parkeren’?

Daarnaast geeft de eigenaar aan dat op de boete niet staat beschreven welk wettelijk voorschrift zou zijn overtreden. Daardoor is voor de betrokkene niet duidelijk geweest waartegen hij diende te verweren.

Het dossier bevat een aantal foto’s van de gedraging, gemaakt door de handhaver. Hierop is te zien dat het voertuig op zowel 12:40 uur als 14:39 uur ter plaatse stond geparkeerd en dat de kabel was aangesloten op de laadpaal. Ook is te zien dat op beide tijdstippen een groen lampje brandt op de laadpaal en dat dit betekent ‘batterij vol/standby’.

In de Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent openbare elektrische laadinfrastructuur Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk versie 3 is in artikel 16 (Handhaving) het volgende bepaald: “Het juiste en enige toegestane gebruik van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is aan de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Indien niet op de juiste manier/wijze wordt geparkeerd op een voor elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaats dan wordt hier op gehandhaafd. Hierbij wordt naar redelijkheid en billijkheid opgetreden. Het langdurig bezet houden van een gereserveerde parkeerplaats met een ander doel dan het opladen dan wel het ‘smart chargen’ is niet toegestaan (het zogenaamde paalkleven).”

Het hof stelt voorop dat geen sprake is van parkeren met het doel "opladen elektrische voertuigen" wanneer het voertuig niet daadwerkelijk wordt opgeladen. Dat een voertuig gedurende enige tijd wordt opgeladen nadat het op een daarvoor bestemde parkeerplaats wordt neergezet, doet er niet aan af dat het parkeren niet (meer) met dit doel plaatsvindt wanneer de batterij vol is. Uit de verklaring van de ambtenaar blijkt dat het lampje op de laadpaal groen brandde, wat betekent dat de batterij vol was. Gelet hierop kan worden vastgesteld dat het voertuig van de betrokkene ten tijde van het constateren van de gedraging niet werd opgeladen. De betrokkene ontkent dit op zichzelf ook niet. Aldus kan worden vastgesteld dat de gedraging is verricht.

Gelet op het gevoerde verweer diende het hof vervolgens te beoordelen of er redenen zijn het bedrag van de sanctie te matigen of een sanctie achterwege te laten.

Naar het oordeel van het hof is niet gebleken van dergelijke redenen. Het behoort tot de verantwoordelijkheid en het risico van de bestuurder van een elektrisch voertuig om het voertuig te verplaatsen zodra het voertuig niet meer wordt opgeladen op een parkeerplaats die is aangeduid met een bord E04 met het onderbord "opladen elektrische voertuigen". Voor zover van de zijde van de betrokkene is gesteld dat de bestuurder steeds bij het voertuig zou moeten blijven om te weten wanneer hij zijn voertuig moet verplaatsen, wordt opgemerkt dat na het aansluiten van een elektrisch voertuig aan een laadpaal door het voertuig in de regel zelf een berekening wordt gegeven van de te verwachten laadtijd, terwijl de bestuurder ook zelf een zodanige berekening kan maken. Van strijd met de Beleidsregels van de gemeente Noordwijk, waarin is bepaald dat het langdurig bezet houden van een parkeerplaats met een ander doel dan het opladen niet is toegestaan, is niet gebleken. In dit geval werd het voertuig gedurende ongeveer twee uren niet opgeladen. Dat in de Beleidsregels niet nader is gespecificeerd wat wordt bedoeld met langdurig parkeren doet er niet aan af dat dit hier duidelijk het geval was.

Gelet op het voorgaande heeft de kantonrechter het beroep terecht ongegrond verklaard. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter bevestigen. Omdat de betrokkene niet in het gelijk wordt gesteld, zal het verzoek om een proceskostenvergoeding worden afgewezen.

Bron: Rechtbank 

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.