Datum: 08-12-2021 - 01:21
24
nov
'21
Bruisend Noordwijk stelt schriftelijke vragen inzake voorrang in de rotonde.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt schriftelijke vragen inzake voorrang in de rotonde.

Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen ingediend inzake voorrang in de rotonde. Op 19 november jongstleden gingen de vlaggen uit voor de vernieuwde rotonde Lijnbaanweg/Weteringkade/Raadhuisstraat/Nieuwe Zeeweg. Deze rotonde was de tiende en laatste, die werd vernieuwd en opnieuw ingericht. Belangrijk element daarbij was, dat fietsers voorrang krijgen “in de rotonde” op autoverkeer….

Helaas worden we ook met enige regelmaat opgeschrikt door ongevallen, die plaats vinden als gevolg van gewijzigde voorrangssituaties op de diverse rotondes. Het lijkt er daarbij op, dat de fietsers/snorfietsers voorrang nemen en met onverminderde snelheid de rotonde naderen en automobilisten moeite hebben met de zogenaamde dode hoek. Ofwel: de fietser waant zich veilig en neemt ook de voorrang, maar realiseert zich niet, dat hij of zij juist de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is bij een aanrijding. Wellicht is hierbij dus sprake van schijnveiligheid, die zich uiteindelijk keert tegen de zwakste verkeersdeelnemer.

Ten aanzien van het keuzeproces wel of geen voorrang in de rotonde kan verwezen worden naar een landelijke verkenning naar rotondes binnen de bebouwde kom met een vrij liggend fietspad. Daarvan 2.448 met voorrang voor de fiets “in de rotonde” en 749 zonder voorrang voor de fiets en dus “buiten de rotonde”. Het gemiddeld aantal geregistreerde fietsongevallen (ongevallen waarbij minimaal één fietser betrokken is) was in de periode 2015 – 2018 op de rotondes met fietsers in de voorrang was 0,73 per rotonde. Op rotondes waar fietsers géén voorrang hebben, was dat 0,18. Anders gezegd: voorrang voor de fietser in de rotonde was ongeveer 4 keer zo onveilig als geen voorrang voor de fietser in de rotonde.

Deze conclusie sluit aan bij de conclusies van de SWOV in 2005: rotondes met fietsers uit de voorrang zijn veiliger dan rotondes met fietsers in de voorrang. Als mogelijke redenen werden genoemd dat automobilisten op rotondes met fietsers in de voorrang soms, ten onrechte, menen voorrang boven de fiets te hebben. Wellicht komt dat door het gebrek aan uniformiteit van de voorrangsregeling op rotondes. Bovendien zouden automobilisten op een rotonde (te) veel waarnemingen in korte tijd moeten uitvoeren, waardoor ze een fietser te laat opmerken. 

Vragen

1. Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij het ombouwen van de 10 rotondes in de gemeente Noordwijk?

2. Heeft er een analyse plaats gevonden met betrekking tot de verkeersveiligheid?

3. Zijn er verkeersongevallencijfers bekend met onderscheid naar de rotondes in en uit de voorrang en zijn daar conclusies uit te trekken?

4. Welke kosten zijn gemaakt voor de ombouw?

5. Is er nu een blijvend onderscheid in voorrang tussen rotondes binnen en buiten de bebouwde kom?

Met vriendelijke groet,

Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk (mede namens commissielid Johan van Hameren)

Meest populair

  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • Explosie en explosief gevonden: update: burgemeester sluit ‘Home’ aan de Grent.